Sökning: "Ruslan Sevastopolev"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ruslan Sevastopolev.

 1. 1. Effect of conformal cooling in Additive Manufactured inserts on properties of high pressure die cast aluminum component

  Master-uppsats, Jönköping University

  Författare :Ruslan Sevastopolev; [2020]
  Nyckelord :High Pressure Die Casting HPDC ; Additive Manufacturing AM ; Aluminum Al ; Tensile test; Cooling channels; Conformal cooling; Laser Based Power Bed Fusion of Metals PBF-LB M ; Microstructure; Secondary Dendrite Arm Spacing SDAS .;

  Sammanfattning : Additive manufacturing can bring several advantages in tooling applications especially hot working tooling as high pressure die casting. Printing of conformal cooling channels can lead to improved cooling and faster solidification, which, in turn, can possibly result in better quality of the cast part. LÄS MER

 2. 2. Mangans inverkan på skärbarhet och mekaniska egenskaper i ett varmarbetsstål

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Ruslan Sevastopolev; [2010]
  Nyckelord :varmarbetsstål; skärbarhet; mekaniska egenskaper; manganhalt;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka manganhaltens inverkan på skärbarheten och de mekaniska egenskaperna i varmarbetsstål Dievar samt kontrollera och undersöka hypotesenatt material med låga Ac1 temperaturer maskinbearbetas svårare än material med högre temperaturer. Skärbarhet hos Dievar med olika Mn-halt från 0,084 till 1,59 vikts% studerades i härdat tillstånd med ett pinnfräsningstest. LÄS MER