Sökning: "Russia"

Visar resultat 1 - 5 av 1020 uppsatser innehållade ordet Russia.

 1. 1. “The natural evolution of non-alignment” A qualitative case study of how Sweden’s identity as non-aligned is reconstructed through narratives in a changing security context

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Dorotea Katthän; [2022-02-02]
  Nyckelord :non-alignment; identity; security; critical constructivism; strategic narratives; Sweden;

  Sammanfattning : Sweden’s defence policy is characterized by non-alignment, which historically has meant avoiding military alliances to stay neutral in war. This policy of non-alignment is over 200 years old and deeply ingrained into Swedish national identity. LÄS MER

 2. 2. Hur Ryssland använder desinformation - en fallstudie om konflikten med Ukraina

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Malin Carlsson; Linda Jansson; Max Wallström; [2022]
  Nyckelord :EU; Ryssland; Ukraina; propaganda; desinformation; informationskrigföring;

  Sammanfattning : The conflict between Russia and Ukraine has been ongoing since 2014, the focus in this paper is the spread of disinformation. Russia's capability to spread their disinformation is partly because of how the Russian media is structured, it's structured in such a way that lets the government control it. LÄS MER

 3. 3. Geographical expansion rate of a brown bear population in Fennoscandia and the factors explaining the directional variations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Lisbet Hougaard Baklid; [2022]
  Nyckelord :Geography; GIS; brown bear; expansion rate; Ursus arctos; Fennoscandia; Sweden; barrier; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The brown bears, Ursus arctos L., in the Scandinavian peninsula were distributed in almost all counties before aimed reduction during the 1700-1900s (Swenson et al. 1995). From 1981-2013 the population increased more than five times (Chapron et al. LÄS MER

 4. 4. ”The Empire of Lies” : En diskursiv-historisk analys av Putins och Stalins tal till nationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Oscar Lindström; [2022]
  Nyckelord :Propaganda; discourse analysis; Russia; Ukraine; Putin; Propaganda; diskursanalys; Ryssland; Ukraina; Putin;

  Sammanfattning : Studien har i syfte att undersöka vilka genrer, diskursiva strategier och lingvistiska verktyg som Rysslands president Vladimir Putin använder sig utav och hur det kan kopplas samman med tidigare forskning om propaganda. Studien utgår från Putins tal på Moskvas Stadium den 18 mars 2022 då han adresserar åttaårsjubileet av Rysslands annektering av Krim. LÄS MER

 5. 5. Oil Shocks and the Russian Economy: Inflation Perspective

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Elena Akhmedova; [2022]
  Nyckelord :oil shocks; oil exporters; economic policy; Russia; time varying parameters;

  Sammanfattning : This paper aims to assess the effect of oil shocks on the Russian econ- omy, focusing on but not limited to inflation, throughout 2000-2019, with the following main points with respect to economic policy: switching to in- flation targeting in 2014 and undergoing several iterations of the fiscal rule. The paper focuses on estimating a Bayesian time-varying parameter VAR model, additionally calculating the oil price pass through to inflation using the Phillips curve approach and modelling impulse responses to oil shocks us- ing non-Bayesian vector autoregressions. LÄS MER