Sökning: "Russia"

Visar resultat 1 - 5 av 1281 uppsatser innehållade ordet Russia.

 1. 1. EU LEADERSHIP AND SANCTIONS A comparative analysis of EU’s crisis response during the Russia-Ukraine conflicts of 2014 and 2022

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreé Lindahl; [2024-02-15]
  Nyckelord :Leadership; European Commission; CFSP; Ursula von der Leyen; Angela Merkel; Sanctions;

  Sammanfattning : The research field on international political leadership is a rich field focusing on leaders as individuals, at institutions and relations between leaders and followers. The literature regarding political leadership in the EU has its focus on supranational and intergovernmental leadership. LÄS MER

 2. 2. Koranbränningar i Sverige – en byggsten i rysk informationspåverkan? En studie om strategiska narrativ i rysk statsmedias rapportering om 2023 års koranbränningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Torniainen Björkman Simon; [2024]
  Nyckelord :Information Influence; Strategic Narratives; Sweden; Russia; Authoritarian State Media; Sputnik; Quran Burnings;

  Sammanfattning : Information influence from authoritarian states poses significant challenges for democracies all around the world. The projecting of strategic narratives has become a key-strategy in cross border influence. Utilizing the theoretical framework of strategic narratives, this study seeks to comprehend information influence in Russian state media. LÄS MER

 3. 3. Echoes of Power : A Study Unravelling the Major U.S. & U.K. Think Tanks' Perception on Russian and Ukrainian Military Prowess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Gustaf Ostrenius; [2024]
  Nyckelord :Russia; Ukraine; Perception; Think Tanks; Policymaking;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate how the major U.S. and UK think tanks perceive and convey the military prowess of Russia and Ukraine following the Russia-Ukraine war from February 2022 to October 2023. The study uses poststructuralism and discourse analysis to examine blogs and reports from the major U. LÄS MER

 4. 4. Dictators Without Borders: Host-Origin Relations and Transnational Repression : A qualitative case study on the causes of transnational repression in democratic host countries

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Liv van der Voort; [2024]
  Nyckelord :Russia; Europe; Transnational Repression; Qualitative study; host country; origin country; democratic host states;

  Sammanfattning : Past literature on transnational repression underscore the significant gap in examining how the relationship between the origin country and the host country influences instances of transnational repression. To fill this gap, this study is bringing in the neglected role of democratic host states by exploring: Why do certain democratic host states encounter significant incidents of transnational repression on their soil while others do not? This essay demystifies the concept of "relationship" and examines whether states, driven by their self-interest, tend to "overlook" transnational repression. LÄS MER

 5. 5. Emotioner och konflikt : Identitet och relationer hos den ryska diasporan iSverige efter invasionen av Ukraina

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Alva Eklind; Movitz Robsen; [2024]
  Nyckelord :Russian diaspora; Ukraine war; identity; relationships; understanding of the situation between Russia and Ukraine; Ryska diasporan; Kriget i Ukraina; identitet; relationer; förståelse av kriget i Ukraina;

  Sammanfattning : The Russian invasion of Ukraine has affected millions of people in different ways. The everyday lives of Russians has changed significantly. Our purpose in this study is to explore the experiences of Russian immigrants in Sweden. LÄS MER