Sökning: "Ruth Wodak"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Ruth Wodak.

 1. 1. Makt, migration och människor, en studie om högerpopulismens hårda grepp om en allt svagare liberal demokrati

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Behre; [2021]
  Nyckelord :Donald Trump; right-wingpopulism; migration policy; immigrant discourse; politics of Walls; border; critical discourse theory; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims to bring a greater understanding of the normalization of right-wing populism by analysing the immigration discourse of Donald Trump and the way he speaks about building the Wall against Mexico. In this study, three different transcripts of his speeches are analysed with a critical discourse theory and the right- wing theoretical framework of Ruth Wodak. LÄS MER

 2. 2. Ett norskt trauma : En kritisk diskursanalys av hur nationell identitet omtalas i debatten om Utøya 22. juli

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Amanda Koverberg; [2018]
  Nyckelord :National identity; Norway; Utøya; 22 July; Terrorism; Europastudier; media analysis; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse how national identity is shown in the discussion about the film "Utøya 22. juli" in three Norwegian newspapers. The study also examines which temporal and spatial references are made in the material, and whom the “them”-term is referring to, as a contrast to a Norwegian “us”. LÄS MER

 3. 3. Governmental discourse surrounding families in Germany from 1968 till 2006 : A balancing act of family- integrity and societal change, with special attention to the mother’s occupation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Franziska Weiss; [2016]
  Nyckelord :Nuclear family; Germany; Family reports; discourse Analysis; Ruth Wodak;

  Sammanfattning : In Germany, the family is historically that of a traditional one. A bourgeois family, in which the father takes care of the family’s existential situation, and the mother commits to housework and care of children (Fleckenstein, 2011; Nill& Schultz, 2010). LÄS MER

 4. 4. Politisk debatt om EMU-valet år 2003 : En analys kring politisk debatt inför folkomröstningen år 2003 och dess argument för- och emot ett inträde i EMU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Ebba Jennbert; [2016]
  Nyckelord :EMU; Folkomröstning; Kritisk diskursanalys CDA ; Argumentationsanalys; Debatt; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : In September 2003, a popular vote was held in Sweden with the question whether Sweden should or should not enter the Economic and Monetary Union of the European Union. The aim of this thesis is to analyse the debate with articles retrieved from a specific period, which was published within two weeks before the popular vote. LÄS MER

 5. 5. Die diskursive Konstruktion vom Feind in der SED-Sprache. Eine linguistische Diskursanalyse.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

  Författare :Anders S. Johansson; [2015]
  Nyckelord :Das Feindbild; die SED-Sprache; linguistische Diskursanalyse; Neues Deutschland; kritische Diskursanalyse; Leserbriefe; DDR; Argumentationsstrategien;

  Sammanfattning : AbstractThe aim of this study is to investigate the enemy concept (das Feindbild) in the political language (die SED-Sprache) using a Critical Discourse Analysis methodology, in order to understand how the enemy concept was used in the political communication by the rulers in the German Democratic Republic (GDR). This linguistic study is focused on argumentation strategies, what kind of pragmatic implications and allusions that was used and how actors and events were characterized. LÄS MER