Sökning: "Ryanair"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Ryanair.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning inom flygbranschen : En jämförande studie av hållbarhetsredovisning mellan traditionella flygbolag och lågprisflygbolag

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Diamel Kovalj; Nikki Marjanovic; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; CSR; Airlines; Low cost airlines; Traditional airlines; Ryanair; SAS; Lufthansa; Norwegian; Triple bottom line; strategies; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsrapport; CSR; Flygbolag; Lågprisflygbolag; Traditionella flygbolag; Ryanair; SAS; Lufthansa; Norwegian; Triple bottom line; strategier;

  Sammanfattning : Reporting of sustainability has gained an increasing importance over the past years and companies have begun to take greater responsibility for society. One major reason why sustainability has been recognized is because of the increased climate change in the world. LÄS MER

 2. 2. Ryanair - Destination Unknown

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kostas Piludis; Oliver Jones; Tobias Hansen; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Sustainability Analysis of the Airline Industry – Low Cost Carriers and Full Service Carriers

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Robyn Kotze; [2017]
  Nyckelord :LCC; FSC; sustainability; business models; business strategies; environmental stewardship; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The aviation industry is perceived as being unsustainable in the long term due to foreseen continuous growth and the use of finite natural resources. To become more sustainable airlines need to address sustainability in their business model and business strategies. LÄS MER

 4. 4. Hur förklaras ett framgångsrikt lågprisflygbolags affärsstrategi av RBV och Porters femkraftsmodell? : en fallstudie av Ryanair

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jacob Fitger; Oskar Jönsson; [2017]
  Nyckelord :affärsstrategi; Porters femkraftsmodell; flygmarknaden; Resource-based View; VRIO-analys; Ryanair;

  Sammanfattning : Den här studien har syftat till att undersöka och analysera skillnaderna i hur de två teorierna Resource-based view (RBV) och Porters femkraftsmodell förklarar en framgångsrik affärsstrategi, men även hur de olika faktorerna som identifieras i de olika teorierna kan relateras till varandra. Det irländska flygbolaget Ryanairs affärsstrategi kommer studeras och användas som stöd för studien. LÄS MER

 5. 5. Mot en mer effektiv koncentrationskontroll inom EU - strukturella förbindelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :My Becher; [2014]
  Nyckelord :obligatoriska; kontrollerande ämnesord; EU-rätt; konkurrensrätt; företagskoncentrationer; minoritetsförvärv; behörighet; koncentrationsförordningen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att kommissionen ska vara behörig att granska ett förvärv krävs det att kontroll har förvärvats i enlighet med koncentrationsförordningen. Således är kommissionen oförmögen att agera vid problematiska icke kontrollerande minoritetsförvärv (så kallade strukturella förbindelser). LÄS MER