Sökning: "Ryggmärgsskada"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet Ryggmärgsskada.

 1. 1. “JAG BESTÄMMER NÄR JAG SKALL FARA … KONTROLLEN DÄRA” - en kvalitativ intervjustudie om bilens betydelse för aktivitet och delaktighet för personer med ryggmärgsskada.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Angelica Carlund; Michell Schubert; [2023-05-23]
  Nyckelord :Ryggmärgsskada; bilkörning; social delaktighet; aktiviteter i dagliga livet; aktivitetsrepertoar;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år drabbas 300–350 personer i Sverige av ryggmärgsskada. Vid ryggmärgsskada påverkas personens aktivitetsrepertoar och möjligheten till delaktighet i samhället. Bilen kan ge personer med ryggmärgsskada möjligheter att ta sig ut i samhället. LÄS MER

 2. 2. Helhetssyn utifrån patientens och sjuksköterskans perspektiv vid förvärvad ryggmärgsskada - En litteraturöversikt med systematisk ansats

  Magister-uppsats,

  Författare :Ina Uutela; [2023-05-16]
  Nyckelord :Helhetsvård; helhetssyn; förvärvad ryggmärgsskada; patientens perspektiv; sjuksköterskans perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid en förvärvad ryggmärgsskada har de motoriska och sensoriska nervbanorna påverkats och patienten får ett stort omvårdnadsbehov. Skadan uppkommer ofta plötsligt via en olycka eller sjukdom. Individen ställs inför en stor och krävande utmaning, fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. LÄS MER

 3. 3. Concept development of a minimalistic robotic glove meeting the needs of people with cervical spinal cord injuries

  Master-uppsats, Lunds universitet/Certec - Rehabiliteringsteknik och Design

  Författare :Olivia Wiaczek; Julia Uhlhorn Bardis; [2023]
  Nyckelord :Cervical spinal cord injury; Robotic glove; Assistive technology; Activities of Daily Living; Rehabilitation engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Living with a cervical spinal cord injury entails many limitations in everyday life, not least when it comes to something as simple as gripping an object. Individuals with a cervical spinal cord injury can modify or use specially adapted everyday objects to make gripping them easier. LÄS MER

 4. 4. Erfarenheter av aktivitet och delaktighet i dagliga livet efter en förvärvad ryggmärgsskada : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Berivan Gangin; [2023]
  Nyckelord :aktiviteter i dagliga livet; arbetsterapi; förvärvad ryggmärgsskada; strategier;

  Sammanfattning : Syfte: studiens syfte är att sammanställa erfarenheter av aktivitet och delaktighet i dagliga livet efter en förvärvad ryggmärgsskada. Metod: författaren har genomfört en allmän litteraturstudie med kvalitativ ansats med data inhämtad ifrån två olika databaser. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av att leva med tetra- eller paraplegi till följd av trauma : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Ottilia Spångberg; Matilda Svensson; [2023]
  Nyckelord :paraplegia; patient experiences; physical trauma; spinal cord injury; tetraplegia; fysiskt trauma; paraplegi; patienters upplevelser; ryggmärgsskada; tetraplegi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av en ryggmärgsskada till följd av trauma innebär ofta en stor livsomställning. Det är vanligt med både fysiska och psykiska sekundära hälsoeffekter hos personer med ryggmärgsskada och dessa patienter är ofta mer sårbara för flera olika ohälsotillstånd. LÄS MER