Sökning: "Ryggmärgsskada"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Ryggmärgsskada.

 1. 1. Upplevelsen av att leva med långvarig neuropatisk smärta efter ryggmärgsskada : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Alva Holmstedt; Lundstedt Hanna; [2019]
  Nyckelord :acceptance; management; support; nursing; pain; acceptans; hantering; stöd; omvårdnad; smärta;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig neuropatisk smärta efter ryggmärgsskada är ett komplext tillstånd som berör personens psykiska, fysiska, sociala samt existentiella välbefinnande. Ett gott bemötande från hälso- och sjukvården är av vikt för att personer som är berörda skulle förstå sin situation och kunna anpassa sig till ett liv med smärta. LÄS MER

 2. 2. Personers upplevelser av att drabbas av en fysisk funktionsnedsättning efter en traumatisk ryggmärgsskada - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Hanna Jonsson; Emelie Gissleholm; [2019]
  Nyckelord :Traumatisk ryggmärgsskada; Patientens upplevelse; Fysisk funktionsnedsättning; Livsavgörande händelse; Sjuksköterskans roll; Att ge ett dåligt besked; Omvårdnad.;

  Sammanfattning : Kunskap och vetenskap inom hur det upplevs att drabbas av fysisk funktionsnedsättning efter en traumatisk ryggmärgsskada måste finnas för att sjuksköterskan ska kunna få en förståelse för personens upplevelse och förstå sin rolls betydelse. Detta ämne anses vara viktigt eftersom individen som drabbats av en ryggmärgsskada oftast inte kan använda de tidigare kroppsfunktioner som medför att personen ställs inför en livsavgörande händelse. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att leva med traumatisk ryggmärgsskada : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Johanna Berglund; Maria Nygren Engin; [2018]
  Nyckelord :Kvalitativ innehållsanalys; Leva med; Livskvalitet; Omvårdnad; Ryggmärgsskada; Spinalskada; Upplevelser;

  Sammanfattning : Traumatisk ryggmärgsskada kan få förödande konsekvenser för individen och drabbar både den skadade och personens anhöriga. Skadan kan orsaka stort lidande och personerna behöver finna hopp om att det finns en framtid och återanpassa sig till det nya livet med skada. LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av dans hos personer med ryggmärgsskada - ett bio-psyko-socialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hanna Barck; Sebastian Estrada Hidalgo; [2018]
  Nyckelord :dance – spinal cord injury – qualitative – bio-psycho-social – physiotherapy – wheelchair dancing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom fysioterapin ser man på individen utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv. ”International Classification of Function, Disability and Health” (ICF) är ett ramverk för att mäta hälsa ur ett bio-psyko-socialt perspektiv. Kunskapen om hur dans som fysisk aktivitet påverkat personer med ryggmärgsskada är bristfällig. LÄS MER

 5. 5. TENS och massage som icke-farmakologisk omvårdnadsåtgärd för patienter med neuropatisk smärta efter ryggmärgsskada.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Johnsson; Cecilia Urde; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER