Sökning: "Ryssland kommunism"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ryssland kommunism.

 1. 1. Ett totalitärt paradigmskifte

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Karl Månsson; [2016]
  Nyckelord :Sovjetunionen; Soviet Union; Paradigm; Paradigmskifte; Paradigm shift; Marr; Lingvistik; Linguisticts; Stalin; Pravda; Ryssland; Russia; Kuhn; Vetenskapsteori; marrism; marxism; socialism; kommunism; communism; History and Archaeology;

  Sammanfattning : This essay explores the paradigm shift in linguistics taking place in the Soviet Union in 1950. Marrism was then the current paradigm which was based on a peculiar interpretation of marxism in lingustics. Unable to explain the new problems of Stalins postwar nationalistic turn it was subject to open discussion in Pravda. LÄS MER

 2. 2. Folkhälsa i förändring : En komparativ studie av hälsoutvecklingen i de postkommunistiska staterna Tjeckien, Polen, Estland och Ryssland

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Henrik Fresk; Martin Övelius; [2005]
  Nyckelord :hälsa; transformation; postkommunism; demokrati; ekonomi; institutioner; socialt kapital; civilsamhälle; inkomstfördelning;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att utreda om och i så fall varför folkhälsan i de postkommunistiska staterna Ryssland, Polen, Tjeckien och Estland har utvecklats olika sedan Sovjetunionens sammanbrott. Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka och förklara skillnaden i hälsoläget efter den så kallade rubelkrisen 1998. LÄS MER