Sökning: "Ryssland"

Visar resultat 1 - 5 av 441 uppsatser innehållade ordet Ryssland.

 1. 1. How have the sanctions against Russia and their counter sanctions affected the Russian trade? - An anlaysis of panel data using the gravity model

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Sebastian Falk; Markus Ljungqvist; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Economic sanctions are prevalent in the modern world as an alternative to war, instead aiming to maim economic growth and power by hindering trade. In recent times, sanctions have been imposed against many countries, Russia being one of them. Often seen as a response to questionable political and economic acts. LÄS MER

 2. 2. Optimering av produktionsflöde för hematologiinstrument på Boule Medical AB : Taktning av en manuell monteringslina

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Houmam Ben Hayun; Kenneth Perera Van Der Wall; [2020]
  Nyckelord :LEAN; Takt Time; Layout; LEAN; Takttid; Layout;

  Sammanfattning : Boule Medical AB producerar hematologiinstrument och tillbehör för blodcellsräkning och är en del av koncernen Boule Diagnostics AB. Företaget verkar på en global marknad med kontor i Sverige, USA, Mexiko och Ryssland. Instrumentproduktionen är idag uppdelad i manuella monteringsstationer. LÄS MER

 3. 3. Hur rysk hybridkrigföring påverkade konflikten i Ukraina

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Markus Lind; [2020]
  Nyckelord :Ukraina; Krim; Ryssland; hybridkrigföring; grundläggande förmågor;

  Sammanfattning : Hybrid warfare is the topic of many discussions in the modern conflicts today. However, there is not a unified definition that explains what hybrid warfare really is. Swedish doctrines and principles say that an attack towards Sweden will include hybrid methods in the gap between peace and war. LÄS MER

 4. 4. Användningen av bestämdhet bland inlärare av svenska som främmande språk på högre nivå i Ryssland

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hanna Sandborgh; [2020]
  Nyckelord :bestämdhet; svenska som andraspråk; species och artikelbruk; ryskspråkiga inlärare; transfer; konstruktionsgrammatik;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om användningen av bestämdhet hos inlärare av svenska som främmande språk på högre nivå i Ryssland. Bestämdhet saknas som obligatorisk kategori i ryska, och många av dessa inlärare har fortfarande problem med denna kategori. LÄS MER

 5. 5. Fara och förändring : Sveriges säkerhetspolitiska förhållande till Ryssland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Fredrik Wellton; [2020]
  Nyckelord :Sverige-Ryssland; Post-sovjet; Försvarsberedningen; internationella relationer; Jämförande teoriprövande fallstudie; Försvar; realistisk teori; Krim; Säkerhetspolitik; maktbalans; polaritet; säkerhetsdilemmat.;

  Sammanfattning : This essay examines the international relationship of Sweden and Russia in the period after the Cold war and the dissolution of the Sovietunion. Focusing on the period before and after the annexation of Crimea. LÄS MER