Sökning: "Ryssland"

Visar resultat 1 - 5 av 474 uppsatser innehållade ordet Ryssland.

 1. 1. Misstänksamhet och Trump-feber - En kvalitativ studie om två svenska tidningars rapportering gällande coronapandemin i USA och Ryssland.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alva Bergland; Moa Haltorp; [2021-02-05]
  Nyckelord :pandemic; corona; swedish media coverage; Putin; Trump; United States; Russia; Dagens Nyheter; Aftonbladet;

  Sammanfattning : The covid-19 pandemic has affected the whole world in different ways and each country has had a unique approach towards the crisis. Russia and the United States are both powerful nations that regularly appear in the Swedish media coverage. LÄS MER

 2. 2. Att vinna den narrativa kampen: En berättelse om Ryssland, strategiska narrativ och en alternativ världsordning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Wilmer Rosell Ödén; [2021]
  Nyckelord :Soft Power; Strategic Narratives; Russian Soft Power; Authoritarian Soft Power; International Relations; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis builds upon the recent literature criticizing the conceptual flaws and liberal bias of soft power studies. It will be argued that these shortcomings have resulted in a faulty understanding of soft power and a rejection of the possibilities of authoritarian soft power. LÄS MER

 3. 3. Användningen av civilmilitära medel vid Rysslands annektering av Krim

  M1-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Odd Blomster; [2021]
  Nyckelord :Ukraina; Ryssland; civilmilitära medel; riktat kaos; organiserad brottslighet;

  Sammanfattning : In Ukraine 2014 the world saw a new type of war develop on the Crimean Peninsula. But what took place was not an open conflict between military forces on the battlefield and on the waves. LÄS MER

 4. 4. Economic Warfare or Countermeasures? EU Autonomous Sanctions Against Russia under International Law

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Rejare; [2021]
  Nyckelord :public international law; sanctions; countermeasures; third-party countermeasures; wto; gatt; gats; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt det folkrättsliga ramverket bakom EU’s autonoma sanktioner mot Ryssland. Efter Rysslands folkrättsstridiga handlingar mot våldsförbudet och non-interventionsprincipen i Ukraina 2014, antog EU ett paket av olika åtgärder mot de som ansetts ansvariga och mot viktiga sektorer av den ryska ekonomin. LÄS MER

 5. 5. Det militära hotet, ett svenskt försvarsdilemma

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alvida Andersson; [2021]
  Nyckelord :Försvarsdilemma; Indikationer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det ryska militära hotet mot Sverige är baserat på flera olika hotfulla indikationer, och reflekterar ett försvarsdilemma för Sverige. Diskursanalysen belyser detta genom att studera vad det militära hotet mot Sverige består i och vad för praktiker detta genererar. LÄS MER