Sökning: "Ryssland"

Visar resultat 1 - 5 av 393 uppsatser innehållade ordet Ryssland.

 1. 1. Förutsättningar för ett markbaserat radarsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Englund; [2019]
  Nyckelord :radar systems; sensor chain; ballistic missile; missile defense; military utility; technical analysis; radarsystem; sensorkedja; ballistiska robotar; missilförsvar; militär nytta; teknisk analys;

  Sammanfattning : Med den nya omvärldsutvecklingen där NATO moderniserar sitt missilförsvar i Europa samt att Ryssland har placerat taktiska ballistiska robotar i Kaliningrad påverkade Sveriges behov till att anskaffa förmågan att bekämpa ballistiska robotar. Sverige har därför anskaffat Patriotsystemet, dock utan att tillföra ett radarsystem för att invisa ballistiska robotar till luftvärnsförbandet. LÄS MER

 2. 2. Ryssland: neutral, allierad, radikal : En studie om identitetskonstruktioner av Ryssland och ontologisk (o)säkerhet i svenska försvarspropositioner sedan kalla krigets slut

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Johannes Ljusteräng; [2019]
  Nyckelord :identity; self other relations; otherness; ontological security; discourse analysis; Swedish security policy; Russia;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to demonstrate the significance of identity as a driving force behind Swedish security policy change. By studying social identity constructions of Russia in Swedish defence propositions from 1992, 2004 and 2015, the thesis concludes that these constructions might have resulted in shifts in Swedish security policy. LÄS MER

 3. 3. EU och Ryssland : En fallstudie över hur The Eastern Partnership har påverkat relationen mellan de två parterna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ida Henningsson; [2019]
  Nyckelord :EU; Russia; The Eastern Partnership; Offensive realism; EU; Ryssland; The Eastern Partnership; offensiv realism;

  Sammanfattning : In recent decades, the EU has significantly expanded its presence and influence in many of the former Soviet states. This essay have examined how the relationship between the EU and Russia has change since The Eastern Partnership was introduced 2009 and the extent to which it can be seen as a contributing factor. LÄS MER

 4. 4. Det moderna kriget och de hybrida hoten : Ett problem för Sveriges nationella säkerhetsstrategi?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Joakim Riberg; Johan Selin; [2019]
  Nyckelord :Gray zone; Hybrid threat; National Security Strategy; Prepare; Deter; Defend; Gråzon; hybrida hot; nationell säkerhetsstrategi; förbered; avskräck; försvara;

  Sammanfattning : Under 2014 genomförde Ryssland framför ögonen på resten av världen en annektering av Krimhalvön i Ukraina. Västvärlden var i det som närmast kan beskrivas som en chock över detta offensiva beteende. Utan någon förvarning så flyttade Ryssland med stöd av "små gröna män" fram sina positioner på Krimhalvön. LÄS MER

 5. 5. Behemoth of the High North : Framing of the Arctic Challenges in Russian News Media

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Daniel Johansson; Jacob Florhed; [2019]
  Nyckelord :Arctic; climate change; framing analysis; geopolitics; news media; Russia; Arktis; klimatförändringar; framinganalys; geopolitik; nyhetsmedia; Ryssland;

  Sammanfattning : Klimatförändringarnasägs vara den viktigaste drivkraften för de geostrategiska förändringarna som äger rum i Arktis. Uppvärmningen av regionen medför ett antal betydande geopolitiska effekter. När det gäller dessa nya omständigheter betraktas Ryssland som en nyckelaktör. LÄS MER