Sökning: "Ryssland"

Visar resultat 1 - 5 av 528 uppsatser innehållade ordet Ryssland.

 1. 1. Hur Ryssland använder desinformation - en fallstudie om konflikten med Ukraina

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Malin Carlsson; Linda Jansson; Max Wallström; [2022]
  Nyckelord :EU; Ryssland; Ukraina; propaganda; desinformation; informationskrigföring;

  Sammanfattning : The conflict between Russia and Ukraine has been ongoing since 2014, the focus in this paper is the spread of disinformation. Russia's capability to spread their disinformation is partly because of how the Russian media is structured, it's structured in such a way that lets the government control it. LÄS MER

 2. 2. ”The Empire of Lies” : En diskursiv-historisk analys av Putins och Stalins tal till nationen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Oscar Lindström; [2022]
  Nyckelord :Propaganda; discourse analysis; Russia; Ukraine; Putin; Propaganda; diskursanalys; Ryssland; Ukraina; Putin;

  Sammanfattning : Studien har i syfte att undersöka vilka genrer, diskursiva strategier och lingvistiska verktyg som Rysslands president Vladimir Putin använder sig utav och hur det kan kopplas samman med tidigare forskning om propaganda. Studien utgår från Putins tal på Moskvas Stadium den 18 mars 2022 då han adresserar åttaårsjubileet av Rysslands annektering av Krim. LÄS MER

 3. 3. Vladimir Putins intressen : En kvalitativ teorikonsumerande fallstudie om Vladimir Putins tal från 2014 och 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sally Dehlaki; [2022]
  Nyckelord :Vladimir Putin; Ryssland; egenintresse; nyttomaximering; politik; militär; Ukraina;

  Sammanfattning : This essay will examine Russia’s president Vladimir Putin and two of his speeches. The first speech is the one he held after the annexation of Crimea 2014 and the second speech is the one he held on the night of the invasion of Ukraine 2022. LÄS MER

 4. 4. Ålands demilitarisering och säkerheten i Östersjön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Dahlström; [2022]
  Nyckelord :Åland; demilitarisering; Sverige; Finland; Ryssland; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Åland's status as a demilitarized and neutralized zone has achieved customary status and is defended by all parties involved. The Åland solution was historically a way of disarming the risks of a militarized and fortified Åland in a way that all parties could accept. LÄS MER

 5. 5. Warwashing - Om företags legitimitetsskapande i krig

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Johansson; Vendela Melin; Filippa Möller; [2022]
  Nyckelord :CPA; Legitimitet; Kriget i Ukraina; Crisis management; Digital kommunikation CPA; Legitimacy; Russia-Ukraine war; Digital communications; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att undersöka hur företag kommunicerat inom ramen för Rysslands invasion av Ukraina för att skapa sig legitimitet. Uppsatsens syfte är att djupdyka i hur företag, sedan invasionen bröt ut, agerat och kommunicerat sitt ställningstagande i invasionen. LÄS MER