Sökning: "Ryssland"

Visar resultat 1 - 5 av 595 uppsatser innehållade ordet Ryssland.

 1. 1. VAD KAN HA ETT STÖRRE NYHETSVÄRDE ÄN FOTBOLLEN? En kvantitativ innehållsanalys av svensk morgon och kvällspress under fotbolls-VM i Qatar 2022 och fotbolls-VM i Ryssland 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fredric Eriksson; joel lundström; [2023-10-02]
  Nyckelord :Fotbolls-VM; Qatar; Ryssland; migrantarbetare; mänskliga rättigheter; korruption; diskriminering; politiska frågor; krig; konflikter; nyhetsvärdering; nyhetsurval; kritik; journalistik;

  Sammanfattning : Executive summary The media plays a vital part of today's society and has a self-proclaimed responsibility to report what is seen as important for the citizens. The news media is also the biggest source of information for most of the population. LÄS MER

 2. 2. Attityder, normer och beteendekontroll: En undersökning av investeringsintentioner kopplat till Ryssland och Kina

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fabian Nylén; Oscar Andersson; [2023-09-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigated young Swedish investors' intentions to invest ethically in the context of the conflicts between Russia and Ukraine as well as China and Taiwan. The results showed that attitude plays an important role in their investment decisions, while subjective norms and perceived behavioral control showed no significance. LÄS MER

 3. 3. MEDLARE ELLER RÅDGIVARE?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olof Wijkmark; [2023-02-10]
  Nyckelord :EU; Sanktioner; Ryssland; Kommissionen; idealtyp; Neofunktionalism; Liberal Intergovernmentalism; Sanctions; Russia; European Commission; Idealtype; Neofunctionalism;

  Sammanfattning : This thesis examines whether the European Commission played a significant or limited role in the EU's sanctions against Russia after the invasion of Ukraine in February 2022. The thesis analyzes the theoretical debate between Liberal Intergovernmentalism and Neofunctionalism, developing two ideal types. LÄS MER

 4. 4. Vad har hänt med vår vackra sport? En studie om sport som maktpolitiskt medel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Robin Svendberg; [2023-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under flera år har vi tittat på hur länder tvättar sin smutsiga byk offentligt genom att anordna sportevenemang. Qatar, Ryssland och Kina är bara några exempel på skurkstater som arrangerat större sportevenemang de senaste åren. LÄS MER

 5. 5. Exceptionalism in Generic Situations - Should the Kosovo Advisory Opinion be regarded as sui generis?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Roy Jasim; [2023]
  Nyckelord :folkrätt; public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The right to remedial secession is one of the most divisive issues in interna-tional law. An increasing number of legal scholars have argued that such a right exists, but State practise has shown little support for such a right. LÄS MER