Sökning: "Sápmi"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet Sápmi.

 1. 1. En del av Sápmi - Makt och motstånd i Anders Sunnas målning Indigenous love

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Amanda Boqvist; [2019-02-25]
  Nyckelord :Sami art; Sápmi; Contemporary art; Anders Sunna;

  Sammanfattning : This essay has it’s outset in the painting Indigenous love by Anders Sunna, to further investigate how the postcolonial structures are expressed and in which way power and resistance manifests in the artwork. It also examines how the artistic expression takes form and what kinds of themes that are expressed in Sunnas artwork. LÄS MER

 2. 2. Girjas mot Staten : En kvalitativ studie om framing av konflikten i Girjasmålet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Magdalena Otterhall; [2019]
  Nyckelord :Frame theory; conflict; reframing; self-determination; indigenous Sami people; Girja;

  Sammanfattning : Sweden has received critique from international organizations for its discrimination of indigenous rights. Even though there are conflicts taking place on the Swedish side of Sápmi, where the Sami people are fighting for their human rights as an indigenous people, there is at same time little or no research done on conflicts involving the Sami population, especially in the north of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Rättvisa för vem i den exploaterande välfärdsmodellen? - En kritisk diskursanalys om samernas plats i den svenska gruvpolitiska diskursen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Romeling; [2019]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; Fairclough; välfärdsstat; den svenska välfärdsmodellen; gruvnäring; gruvpolitik; samer; rättvisa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish welfare model has historically been financially dependent on the mining industry, which has played an important role in the Swedish economic development. Many mines are located in Swedish Sápmi, a region traditionally inhabited by the Sami people, which has led to conflicts regarding land use and land rights. LÄS MER

 4. 4. Det stora snillets divinatoriska blick : En studie om skildrandet av Carl von Linnés resa till Sápmi vid åminnelsefirandena till hans födelse och död 1807, 1878, 1907, 1978 och 2007

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Albin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :skandinavism; kolonisering;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how Carl Linnaeus’ (1707-1778) expedition to Sápmi (‘Lapland’) 1732 was depicted in the centennial, bicentennial and tricentennial commemoration of his birth in 1807, 1907 and 2007 and the centennial and bicentennial remembrance to his death in 1878 and 1978. It will, furthermore, examine if the celebrations of his expedition were also used to legitimize the Swedish colonialization of Sápmi. LÄS MER

 5. 5. Identitet på display : En kvalitativ studie om samiska föremål på Huseby bruk.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :David Svensson; [2019]
  Nyckelord :George Stephens; Huseby Bruk; Samling; Samiska föremål;

  Sammanfattning : The collecting of different material cultures has been portrayed as a popular lifestyle among folk researchers. The Sami culture has not been treated differently. George Stephens (1813-1895) was a professor at Uppsala and Copenhagen University and owner at Huseby in Småland. LÄS MER