Sökning: "Sápmi"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet Sápmi.

 1. 1. Urfolket samerna- En statslös nation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emma Ahlin; [2020]
  Nyckelord :Nationella Minoriteter; samer; Sápmi; statslösa minoriteter; kolonisation; nation; urfolk; UNDRIP och ICCPR; gränser; sedvanegränser; ILO-konventionen nr 169; markanvändning; kurder; mapuche;

  Sammanfattning : Samernas livssituation som statslös nation inom staten Sverige uppmärksammas av FN på grund av att deras rättigheter kränks. Hur kommer det sig att välfärdsstaten och föregångslandet Sverige inte behandlar Europas enda urfolk på ett korrekt sätt?   Denna uppsats undersöker hur samernas tillgång till marken förändrats under de senaste århundradena i förhållande till vem som haft makten över marken, samt vilka lagar och regler som skapats för att ge urfolk världen över ökade rättigheter till den mark som de levt av sedan urminnes tider. LÄS MER

 2. 2. Samiska Fornlämningar Då, Nu & Alltid : En kvalitativ-komparativ litteraturstudie om dagens samiska relation till fornlämningar i det samiska kulturlandskapet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Christian Lange; [2020]
  Nyckelord :Sámi; Sápmi; Sweden; Cultural heritage; Cultural remains; Cultural landscape; Graves; Repatriation; Settlement remains; Exploitation; County administration; Sámi parliament; Websites; Non-sámi; Western perspective; Holistic perspective; Postcolonial studies; Colonialism; Reconciliation;

  Sammanfattning : The work investigates the relationship the Swedish indigenous people, the Sámi people, have towards their cultural remains in the Sámi cultural landscape. It is investigated through a qualitative-comparative literature studie which is primarily conducted through an analysis of four websites; two Sámi controlled websites and two swedish county administration controlled websites. LÄS MER

 3. 3. "Blir tårögd när staten ifrågasätter min rätt att existera" : En kvantitativ innehållsanalys av SVT och SR:s webbjournalistik och bevakning av Girjasmålet mellan 2015-2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johanna Haglund; Ellen Haglund; [2020]
  Nyckelord :Girjas; Sápmi; Sámi; post-colonialism; media presence; public service; agenda-setting theory; Girjas; Sápmi; samer; postkolonialism; medialt utrymme; public service; dagordningsteori;

  Sammanfattning : The indigenous people of Sweden, the Sámi, is a people that has been discriminated against ever since the Swedish colonialization of the North in the 14th century. They still experience exclusion and racism to this day and age. LÄS MER

 4. 4. Grapes syn på samerna : En studie av en prästs syn på samernas religiositet vid sekelskiftet 1800

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linus Bredgaard; [2020]
  Nyckelord :Grape; Samer; Svenska Kyrkan; Sápmi;

  Sammanfattning : This essay examines how a priest named Erik Grape stationed in Torne Lappmark at the turn of the nineteenth century looked at the Sami people, their religious life and religious practice. It also investigates how Grape looked at Christianity teaching, but also why in his texts he makes a clear opposition between Sami and Finns. LÄS MER

 5. 5. En del av Sápmi - Makt och motstånd i Anders Sunnas målning Indigenous love

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Amanda Boqvist; [2019-02-25]
  Nyckelord :Sami art; Sápmi; Contemporary art; Anders Sunna;

  Sammanfattning : This essay has it’s outset in the painting Indigenous love by Anders Sunna, to further investigate how the postcolonial structures are expressed and in which way power and resistance manifests in the artwork. It also examines how the artistic expression takes form and what kinds of themes that are expressed in Sunnas artwork. LÄS MER