Sökning: "Sápmi"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet Sápmi.

 1. 1. Hållbar utveckling för vem?: En studie av Skogsupprorets förståelse av konflikten mellan samer och skogsindustrin i Sveriges hållbara omställning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Saga Pilblad Hjerpe; [2021-07-09]
  Nyckelord :grön kolonialism; hållbar omställning; kapacitetsrättvisa; markanvändningskonflikt; motståndsrörelse; samer; samisk miljörättvisa; skogsbruk;

  Sammanfattning : Sverige ställer just nu om till en hållbar utveckling där ingen ska lämnas utanför. På grund av omställningen har utvinning av naturresurser i Sápmi ökat. Skogsråvaror har en betydande roll i omställningen, vilket medfört att befintliga markanvändningskonflikter mellan samer och skogsindustrin har intensifierats. LÄS MER

 2. 2. EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SÁPMI An interview study with Sámi education professionals addressing the challenges and opportunities for respecting cultural diversity in education

  Master-uppsats,

  Författare :Sara Österlund Picó; [2021-06-28]
  Nyckelord :Education for Sustainable Development ESD ; Indigenous education; Indigenous knowledge systems IKS ; Sámi people; Sápmi;

  Sammanfattning : In connection to global ESD discourse concerning the need for education to respect cultural diversity, the aim of this study is to investigate challenges and opportunities encountered by Sámi education professionals regarding the implementation of Sámi education in Sápmi. To meet this purpose, the study addresses the following research questions:How do Sámi education professionals describe:i) culturally appropriate and locally relevant education in Sápmi?ii) challenges and opportunities for implementing culturally appropriate and locally relevant education in Sápmi? To analyze the empirical material obtained through semi-structured interviews, a theoretical framework grounded in decolonial theory, using the concept of epistemic justice and critical place-based pedagogy, is applied. LÄS MER

 3. 3. Kyrkstäderna i Norrlands inland : En komparativ analys av det arkeologiska materialet från Åsele och Lycksele kyrkstäder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Beatrice Öqvist; [2021]
  Nyckelord :northern Sweden; church towns; marketplaces; historical archaeology; Sami; settlers; Åsele; Lycksele; Norrland; Västerbotten; Norrbotten; Lappland; kyrkstäder; historisk arkeologi; Sápmi; samer; nybyggare;

  Sammanfattning : The objective of this bachelor thesis is on Åsele and Lycksele church towns and early settlements in northern Sweden with the purpose of finding out if the archaeological source material shows the same or different results as the historical source material regarding when they were established, what sort of buildings and activities they had and if the proximity to the Sami people had any effect on the settlers. This is done by doing a comparative analysis between Åsele and Lycksele church towns through the excavated source material from archaeological surveys and their related reports. LÄS MER

 4. 4. Árbediehtu eller innovation : ett urfolksperspektiv på Norrbottens livsmedelsstrategi

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Robin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Sápmi; samiska näringar; Norrbotten; livsmedelsstrategi; lika deltagande; rationalitet; rättvisa;

  Sammanfattning : Det här är en undersökning av samiskt deltagande i processen att ta fram en regional livsmedelsstrategi för Norrbotten. Frågeställningarna är utformade i dialog med samiska aktörer. Undersökningen tar sin utgångspunkt i att förstå vad ett urfolksperspektiv innebär. LÄS MER

 5. 5. En delad bild - svensk kulturhistoria på display : en diskursanalys av Nordiska museet på instagram

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Elsa Hernbrandt; [2021]
  Nyckelord :diskursanalys; kulturhistoria; svenskt kulturarv; instagram; representation; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vad det är för historieskrivning som reproduceras genom Nordiska museets instagramprofil. Syftet är att studera hur nationell kulturhistoria presenteras och konstrueras genom representation i sociala medier och hur detta förhåller sig till uppfattningar om historieskrivning och nationell identitet. LÄS MER