Sökning: "Säkerhet Värderingar"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden Säkerhet Värderingar.

 1. 1. Orsaker till att vårdnadshavare avböjer att vaccinera sina döttrar mot humant papillomvirus

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marika Håkansson; Anna Sundbärg; [2018]
  Nyckelord :Health Promotion Model; human papillomavirus; parent; school nurse; vaccination; Health Promotion Model; humant papillomavirus; skolsköterska; vaccination; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Humant papillomvirus är ett mycket vanligt förekommande sexuellt överförbart virus som kan orsaka allvarliga sjukdomar såsom livmoderhalscancer. I Sverige vaccineras flickor i årskurs 5 – 6, vars vårdnadshavare har gett sitt skriftliga samtycke, mot humant papillomavirus via skolsköterskan. LÄS MER

 2. 2. Integrering av hållbarhet i företagens strategiarbete : Upplevda utmaningar inom bygg- och anläggningsbranschen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Thelander; Moa Wuotila; [2018]
  Nyckelord :corporate sustainability; corporate responsibility; organizational change; change management; strategy; strategy-as-practice;

  Sammanfattning : Idag står Sveriges samhällsaktörer och företagare inför ett antal samhällsutmaningar kopplat till hållbarhet. Som en följd av detta har FN tagit fram globala hållbarhetsmål som avser att skapa aktion för en hållbar utveckling på lång sikt, som kan realiseras av ett hållbart samhällsbyggande på nationell, regional och lokal nivå. LÄS MER

 3. 3. Responsibilty to protect - Innebörden av R2P och dess implementering av FN:s säkerhetsråd.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; R2P; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Responsibility to protect is a principle developed in order to try to protect citizens from atrocious and systematic crimes when a host state does not want to or does not have the possibility to do so themselves, and was first mentioned by the International Commission for Intervention and State Sovereignty in 2001. R2P is based on the idea that each individual state has a responsibility to protect its population from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity, but if a state fails to do so, the international community, through the UN, has a secondary responsibility to protect those citizens. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars tankar kring ägarskifte inom lantbruket

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Milan Lundin; [2018]
  Nyckelord :ägarskifte; generationsskifte; ungdomar; naturbruksgymnasium; tankar; känslor; mjuka värden; framtid;

  Sammanfattning : Introduction: Many people who have a connection to agriculture will at some time be affected by a change of ownership. Roles that then become involved are the transferor, the transferee, the siblings and third parties (neighbor, consultant, employee). LÄS MER

 5. 5. Att använda gerillamarknadsföring för att kommunicera ett företags värderingar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Amanda Gyllander; Elin Mörsare; [2018]
  Nyckelord :Gerillamarknadsföring; Gerillakampanj; Kampanj; Marknadsföring; Varumärke; Visuell identitet; Design; Koncept; Kanaloberoende marknadsföring;

  Sammanfattning : Gerillamarknadsföring är en typ av marknadsföring som består utav annorlunda och nytänkande marknadsaktiviteter med syfte att nå maximalt resultat genom minimalt med resurser. Målet är att skapa en unik, engagerande och tankeväckande effekt som skapar “buzz”, det vill säga ett spritt samtalsämne och viral spridning. LÄS MER