Sökning: "Säkerhet Värderingar"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Säkerhet Värderingar.

 1. 1. Orsaker till att vårdnadshavare avböjer att vaccinera sina döttrar mot humant papillomvirus

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Marika Håkansson; Anna Sundbärg; [2018]
  Nyckelord :Health Promotion Model; human papillomavirus; parent; school nurse; vaccination; Health Promotion Model; humant papillomavirus; skolsköterska; vaccination; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Humant papillomvirus är ett mycket vanligt förekommande sexuellt överförbart virus som kan orsaka allvarliga sjukdomar såsom livmoderhalscancer. I Sverige vaccineras flickor i årskurs 5 – 6, vars vårdnadshavare har gett sitt skriftliga samtycke, mot humant papillomavirus via skolsköterskan. LÄS MER

 2. 2. Integrering av hållbarhet i företagens strategiarbete : Upplevda utmaningar inom bygg- och anläggningsbranschen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Thelander; Moa Wuotila; [2018]
  Nyckelord :corporate sustainability; corporate responsibility; organizational change; change management; strategy; strategy-as-practice;

  Sammanfattning : Idag står Sveriges samhällsaktörer och företagare inför ett antal samhällsutmaningar kopplat till hållbarhet. Som en följd av detta har FN tagit fram globala hållbarhetsmål som avser att skapa aktion för en hållbar utveckling på lång sikt, som kan realiseras av ett hållbart samhällsbyggande på nationell, regional och lokal nivå. LÄS MER

 3. 3. Att använda gerillamarknadsföring för att kommunicera ett företags värderingar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Amanda Gyllander; Elin Mörsare; [2018]
  Nyckelord :Gerillamarknadsföring; Gerillakampanj; Kampanj; Marknadsföring; Varumärke; Visuell identitet; Design; Koncept; Kanaloberoende marknadsföring;

  Sammanfattning : Gerillamarknadsföring är en typ av marknadsföring som består utav annorlunda och nytänkande marknadsaktiviteter med syfte att nå maximalt resultat genom minimalt med resurser. Målet är att skapa en unik, engagerande och tankeväckande effekt som skapar “buzz”, det vill säga ett spritt samtalsämne och viral spridning. LÄS MER

 4. 4. Hur ska man bädda för att ligga? En kvalitativ studie om bedrivande av och problematik i sex- och samlevnadsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Marlene Nygren; [2018]
  Nyckelord :sex- och samlevnadsundervisning; didaktik;

  Sammanfattning : Ämnen kopplade till sexualitet och relationer är populära att diskutera i samhället, och i och med kampanjen ”Metoo” så synliggjordes också vikten av kunskap om jämställdhet och respekt. Mycket ansvar ligger på skolan att utbilda demokratiska medborgare med sunda värderingar som kan ta kloka beslut. LÄS MER

 5. 5. "Målet är ett narkotikafritt samhälle" : En kvalitativ analys av hur narkotikamissbruk och missbrukaren framställs under två tidsperioder i offentliga policydokument

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Nordell; Alexandra Shamloo; [2017]
  Nyckelord :Narkotikapolitik; narkotika; narkotikamissbruk; narkotikamissbrukare; moral; policyanalys; diskurs; symbolpolitik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att bidra till kunskap om hur synen på narkotikamissbruk uttrycks i svenska offentliga policydokument och hur den eventuellt har förändrats över tid. Två regeringspropositioner har studerats, vilka båda behandlar den svenska narkotikapolitiken, en från 1984 och en från 2005, och följande frågeställningar ställs; (1) Hur beskrivs och återges synen på narkotikamissbruk och narkotikamissbrukare i respektive policydokument? (2) Hur skiljer sig synen på narkotikamissbruk respektive narkotikamissbrukare mellan de två tidsperioderna? Uppsatsens teoretiska utgångspunkt har dels byggt på Michel Foucaults teori om diskurs, och dels på Santesson-Wilsons symbolpolitiska teori. LÄS MER