Sökning: "Säkerhetskultur"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet Säkerhetskultur.

 1. 1. Vad influerar säkerhetskultur? : En fallstudie om säkerhetskulturen på Lantmännen Agroetanol AB

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Gustav Österberg; [2022]
  Nyckelord :Högriskindustri; organisationskultur; vägberoende; protection motivation theory;

  Sammanfattning : Att ha god säkerhetskultur inom högriskindustrier har pekats ut som viktigt för att undvika storskaliga industriella olyckor. En bristande säkerhetskultur är även ett av skälen till flera av de största storskaliga industriella olyckorna som skett de senaste decennierna. LÄS MER

 2. 2. Safety first : En kvantitativ studie om ledares säkerhetsklimat och safety performance i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emil Eriksson; Michael Forssén; [2022]
  Nyckelord :säkerhetskultur; nosacq-50; safety climate; safety performance; safety leadership;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats syftade till att mäta säkerhetsklimatet bland ledarna i en organisation verkandes inom elbranschen och jämföra detta med branschgenomsnittet samt andra branscher. Vidare undersöktes säkerhetsklimatet i relation till safety performance inom organisationen. LÄS MER

 3. 3. "Varför fortsätter du att göra som du gör när du vet att det är fel?" : En kvalitativ intervjustudie om mängdolyckor hos Skanska Hus Östergötland

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Henrik Yxfeldt; [2022]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Mängdolyckor; Säkerhetskultur; Arbetsplatsolyckor; Skanska; Säkerhet;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterade olyckor och ohälsa har under de senaste åren minskat och från 1990 – talet har olycksfrekvensen halverats. Detta kan komma av att medvetenheten och kunskapen för risker har ökat samt att samverkan mellan företag och branschorganisationer har blivit betydligt bättre och idag jobbar alla tydligt mot samma mål. LÄS MER

 4. 4. Social Engineering: Kampen att stärka den svagaste länken - En kvalitativ studie om informationssäkerhetsutmaningar i förebyggande och mitigering av social engineering-attacker hos distansarbetande verksamheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Tarek Bermalm; Albin Olsson; [2022]
  Nyckelord :informationssäkerhet; social engineering; mänskliga faktorn; informationsäkerhetspolicy; utbildning; medvetenhet; informationssäkerhetskultur; distansarbete; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I samband med COVID-19-pandemin blev distansarbete vardagen för många verksamheter. Detta ser ut att bli bestående för många verksamheter. Distansarbete utgör stora risker för informationssäkerhetsarbetet i och med ändrat beteende hos anställda och dålig anpassning av verksamheter. LÄS MER

 5. 5. Se – höra – göra – reflektera för en säkrare arbetsmiljö i Byggbranschens säkerhetspark : En induktiv och analytisk studie om Byggbranschens säkerhetsparks arbetsmiljöutbildning

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Okko-Olausson; [2022]
  Nyckelord :Arbetsmiljösäkerhet; Arbetsmiljöutbildning; Säkerhetspark; Byggbranschutbildning; Riskmedvetenhet; Riskbedömning; Beteendebaserad Säkerhet; Beteendeförändring; Säkerhetskultur;

  Sammanfattning : På grund av den svenska byggbranschen är en av de mest riskfyllda branscherna i Sverige har en av de vanligaste åtgärderna för att motverka denna fortsatt olycksdrabbade utveckling skapat en branschomfattande vilja hos organisationerna att förbättra sin arbetssäkerhet. Ett av dessa initiativ till att försöka förbättra och förändra olycks- och skadestatistiken för personskador i byggbranschen har tagits genom bildandet och upprättandet av Byggbranschens Säkerhetspark. LÄS MER