Sökning: "Säkerhetspolisen"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Säkerhetspolisen.

 1. 1. Då, Idag och i Framtiden. WPR-analys om hur utrikespolitisk förändring återspeglas i Sverige

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan; Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Frida Eilertsson; [2024-01-26]
  Nyckelord :Utrikespolitisk förändring; Sverige; WPR; Problemframställning; Social konstruktionism; Säkerhetspolisen; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra med ökad förståelse för hur utrikespolitisk förändring speglas i svenska myndigheters problemframställningar. Teori: Studien tar teoretiskt avstamp i social konstruktionism, vilket enligt Berger och Luckmann (1966) innebär att den förståelse vi har om sociala fenomen har vi skapat genom sociala interaktioner och processer. LÄS MER

 2. 2. Brandtekniskt fysiskt skydd - Konflikter och synergier mellan brandskydd och fysiskt skydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Hugo Johansson Stenersen; [2024]
  Nyckelord :Brandskydd; Fysiskt skydd; Säkerhetsskyddsklass; Konsekvensnivå; Säker plats; Utrymning; Strålsäkerhetsmyndigheten; Säkerhetspolisen; Boverket; Arbetsmiljöverket; Räddningstjänsten; Examensarbete; Brandteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The thesis explores the conflict between physical protection and fire protection requirements in industrial buildings important to society. It aims to identify conflicting laws, regulations, and general advice related to fire safety and physical protection, focusing on occupancy class 1 according to BBR (2011:6). LÄS MER

 3. 3. Koranbränningar och medierapportering: före och efter höjningen av terrorhotnivån : En analys av koranbränningar, den förhöjda terrorhotnivån, mediepubliceringar och journalisters nyhetsvärdering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lisa Jönsson; Solyana Tesfamicael; [2023]
  Nyckelord :Koranbränning; kriskommunikation; krisjournalistik; terrorhotnivå; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka kopplingen mellan koranbränningar, mediepubliceringar, den förhöjda terrorhotnivån och journalisters publicistiska ansvar och nyhetsvärderingar. Val av uppsatsämne grundar sig i att koranbränningar fått en stor medial uppmärksamhet, och koranbränningar kan enligt Säkerhetspolisen vara hotdrivande. LÄS MER

 4. 4. Ett hot mot demokratin : En kvalitativ innehållsanalys av myndigheters kriskommunikation i samband med mordet i Almedalen

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josephine Segerlund; Clara Andersson; [2023]
  Nyckelord :Crisis communication; authorities; terrorism; Almedalen week; Kriskommunikation; myndigheter; terrorism; Almedalsveckan;

  Sammanfattning : I följande studie undersöks myndigheters kriskommunikation i samband med mordet i Almedalen, sommaren 2022. De myndigheter som undersöks är Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och Säkerhetspolisen. LÄS MER

 5. 5. "Det blev hela havet stormar" : En kvalitativ studie om polisers upplevelser av Polismyndighetens omorganisering år 2015

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Erik Nilsson; Linnea Neuendorff; [2023]
  Nyckelord :“Polisens omorganisering 2015”; “motstånd”; “organisationsförändring”;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2015 bildades Polismyndigheten. Från tidigare 21 separata polismyndigheter och en rikspolisstyrelse bildas i stället en nationell Polismyndighet och Säkerhetspolisen. Tanken bakom denna organisationsförändring grundar sig i Statens Offentliga Utredningar. LÄS MER