Sökning: "Säkerhetspolitiskt"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Säkerhetspolitiskt.

 1. 1. EU:S OCH SVERIGES SOCIALPOLITISKA FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL FÖREBYGGANDET AV TERRORISM - En kvalitativ studie av strategidokument

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maja-Louisa Gramson; [2021-08-31]
  Nyckelord :Våldsbejakande extremism; Radikalisering; Terrorism; Rekrytering; Förebyggande arbete; Strategi; Europaparlamentet; Kommissionen; Rådet; Regeringen; Säkerhetspolitiskt; Socialpolitiskt; Moghaddams trappstegsmodell;

  Sammanfattning : Radicalization is one of the major problems of our time. If it is not prevented, extremism canturn into terrorism which is a threat of the democracy. Previous research shows that socialpolicy approaches are important for successful counter-terrorism work. LÄS MER

 2. 2. Förändrade säkerhetshot ger förändrad syn på militärt maktmedel

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Modigh Johan; [2021]
  Nyckelord :försvars- och säkerhetshot; militära maktmedlets tilltänkta användning; strategisk kontext; säkerhetiseringsteori; väpnat angrepp; unik försvarsrelation; säkerhetspolitisk trygghet.;

  Sammanfattning : Forskningsproblemet utgår ifrån hur svenska försvars- och säkerhetshot förändrats och militära maktmedlets tilltänkta användning med grund i försvarsbeslut 2020 i relation till de tre föregående försvarsbesluten. Genom att jämföra dessa framkommer förändring av uppfattade hot i Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska kontext avseende exempelvis aktörer, tidsperspektiv, rumsperspektiv eller geografiska områden. LÄS MER

 3. 3. Marin totalförsvarssamverkan : En fallstudie av Försvarsmakten, Kustbevakningen och Sjöfartsverket

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Bengt Forssman; [2021]
  Nyckelord :Totalförsvar; Marin totalförsvarssamverkan; civil-militär samverkan; myndighetssamverkan; civil-militär relation; organisationskultur; Försvarsmakten; Kustbevakningen; Sjöfartsverket;

  Sammanfattning : Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i Sveriges närområde har lett till förnyat fokus på nationellt försvar med ökade krav på sjöoperativ förmåga i höjd beredskap och krig. Marinteoretisk forskning menar att sjöoperativ förmåga, särskilt i kustnära miljöer, i sin tur kräver en fungerande civil-militär samverkan. LÄS MER

 4. 4. Normer, motiveringar och beslut : En fallstudie av den politiska elitens motiveringar till det svenska deltagandet i den FN-ledda interveneringen i Mali 2013-2019

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mattias Johnsson; [2020]
  Nyckelord :strategisk kultur; internationella interventioner; normer; beslut; policy-entreprenörer; MINUSMA;

  Sammanfattning : I den politiska elitens motiveringar till det svenska deltagandet i MINUSMA framförs varierande motiv som hänvisar till olika föreställningar och förväntningar kring hur Sverige bör agera. Motiveringarna kan ses som uttryck för och referenser till strategisk kultur vid fattande av strategiska beslut. LÄS MER

 5. 5. Tillväxt eller växtvärk : - Demokrati och militär förmåga i symbios

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anders Lundin; Roland Ljungholm; [2020]
  Nyckelord :Tillväxt; Försvarsmakten; Försvarsmaktsledningen; Scarcity; Försvarspolitik; Säkerhetspolitik; Myndighetsstyrning;

  Sammanfattning : Tillväxten är en unik utmaning för Försvarsmakten i modern tid. Efter decennier av avvecklingar vilken efterlämnat sig en anorektisk försvarsorganisation har den politiska pendeln svängt där viljan nu är att Försvarsmakten ska växa både i storlek och i kvalité. LÄS MER