Sökning: "Sälj- och verksamhetsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Sälj- och verksamhetsplanering.

 1. 1. Sales and Operations Planning : A study into managing the silo culture in an ETO manufacturing

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Amina Glavas; Fares Abugharbia; [2021]
  Nyckelord :Sales and Operations Planning; Organizational theory; Silo culture; Complex planning process; Engineering-to-order.; Sälj- och Verksamhetsplanering; Organisationsteori; Silo kultur; Komplex planerings process; Kunderorderstyrt.;

  Sammanfattning : Background: Over the past years, companies have competed in a globalized and dynamic environment which has forced them to implement various incentives in order to gain cost advantages. Companies have tried to implement Sales and Operations Planning (S&OP) but many have not managed to get the expected results. LÄS MER

 2. 2. Underlag till en sälj- och verksamhetsplaneringsprocess inom reservdelar för Väderstad AB : En studie med fokus på klassificering, prognostisering och styrning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Lukas Eveborn; Adam Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :Prognostisering; Klassificering; Styrning; Reservdelar; Sälj- och verksamhetsplaneringsprocess;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har den omvärld som tillverkande företag befinner sig i blivit alltmer komplex. Denna ökande komplexitet ställer krav på företaget att ha goda strategier och metoder för att lyckas manövrera i denna omvärld och bibehålla sin konkurrenskraft. LÄS MER

 3. 3. Streamlining Sales and Operational Planning through Knowledge Management

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Michaela Almkvist Larsson; [2020]
  Nyckelord :Sales and Operational Planning; Knowledge Management; Supply Chain Planning; Sälj- och verksamhetsplanering; Kunskapshantering; Planering av försörjningskedja;

  Sammanfattning : In today’s competitive market it is more important than ever to have effective and efficient Supply Chain Planning. Despite its wide adoption and many years of development, Sales and Operational Planning, one of the most commonly applied tactical Supply Chain Planning processes, is not generating the desired results as companies are still experiencing difficulties in synchronizing demand and supply. LÄS MER

 4. 4. Sales and Operations Planning - Identifying and creating product families

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Jennifer Roos; Erik Halvardsson O'Meara; [2019]
  Nyckelord :Sales and Operations Planning; S OP; Product families; Product Family Process PFP ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sälj och verksamhetsplanering (SVP) är ett ramverk för att balansera utbud och efterfrågan. Processens huvudsakliga syfte är att adressera komplexitet vid planering genom tvärfunktionellt samarbete, vilket involverar nyckelpersoner från relevanta avdelningar. För att effektivt bedriva SVP måste planeringen ske på rätt nivå. LÄS MER

 5. 5. Hantering av CNC-program i tillverkande miljöer

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Elle Edström; Alex Warris; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The market for industrial robots has seen exponential growth in recent years, leading to new challenges for industrial robot manufacturers. These increases in demand have been fluctuating, and as a way of coping with the new uncertainties, supply chain flexibility (SCF) has become a higher priority for many actors in the sector. LÄS MER