Sökning: "Sänglyft"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Sänglyft.

  1. 1. Monteringslösning för sänglyftsystem : Ett produktutvecklingsprojekt för framtagning av en anpassningsbar infästning av sänglyft samt tillbehörshjälpmedel på befintlig säng

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Elin Kindberg; [2013]
    Nyckelord :Hjälpmedel; Sänglyft; Montering; Ergonomi; Design; Semantik;

    Sammanfattning : Under vårterminen 2013 har projektet ”Monteringslösning för sänglyftsystem” genomförts i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design (MSGC12) vid Karlstads universitet. Arbetet utfördes tillsammans med uppdragsgivare ComfortSystem Scandinavia AB, ett företag som marknadsför och utvecklar produkter inom området sängar för vård och omsorg. LÄS MER