Sökning: "Särskild måttfullhet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Särskild måttfullhet.

 1. 1. Särskild måttfullhet vid marknadsföring av tobaksprodukter - En analys av huruvida underrättsdomstolarna bedömer begreppet särskild måttfullhet utifrån lagens syfte

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Arman Mohajeri Falah; [2021]
  Nyckelord :Civilrätt; Private law; Särskild måttfullhet; tobak; marknadsföring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The concept of particular moderation has governed the marketing of tobacco products since 1975. As a general rule, marketing of tobacco products is forbidden. One of the exceptions to this general rule is that commercial messages within shops may occur as long as they are not reaching out to people, intrusive or inciting the use of tobacco. LÄS MER

 2. 2. Svensk alkoholreklam -är den förenlig med EU-rätten? : En analys om marknadsföring av alkoholreklam

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Viktor Warda; Frans Hanna; [2019]
  Nyckelord :särskild måttfullhet; alkoholreklam; marknadsrätt; marknadsföring; fri rörlighet; EU;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Alkoholreklamförbudet-mellan EG-rätten och den svenska alkoholpolitiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Zetterberg; [2003]
  Nyckelord :Civilrätt; oklassificerad; EG-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tidningen Gourmet har varit föremål för en medial blickfokus under våren 2003. Konsumentombudsmannen väckte talan mot tidningsföretaget Gourmet International Products Aktiebolag (GIP) för att ha givit ut otillåten kommersiell alkoholreklam riktad till konsumenter. LÄS MER