Sökning: "Särskilt boende"

Visar resultat 1 - 5 av 423 uppsatser innehållade orden Särskilt boende.

 1. 1. Riskbedömningar, våld och barnets bästa. En studie av vårdnadsprocessens riskbedömningar vid fall av våld, sekretessmarkering och skyddat boende.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hillevi Dahlin Kretz; [2018-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barn i vårdnadstvister lider ökad risk att utsättas för barnmisshandel och upp emot 84 % av barnen i vårdnadstvister har utsatts för våld eller övergrepp. Vikten av att hantera våld i nära relation är därmed av central betydelse vid hanteringen av vårdnadsprocesser. LÄS MER

 2. 2. En annan typ av vinst : Om kvalitet inom den kommunala äldreomsorgen - En policyanalys av den nationella handlingsplanen för äldreomsorgen 2017

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Lindholm; [2018]
  Nyckelord :Policysanalys; Äldreomsorg; Kvalitetsplan; Nationell handlingsplan; Kvalitet; Svensk välfärdspolitik;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats har varit att synliggöra underliggande föreställningar om kvalitet inom kommunal äldreomsorg i den statliga utredningen SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre. En diskursiv policyanalys med kvalitativ ansats med utgångspunkt i poststrukturalistiska kunskapsspråk har tillämpats, där Bacchi och Goodwins (2016) analysmodell "what´s the problem represented to be?" använts som metod. LÄS MER

 3. 3. Kameraövervakning i bostadsområde - Hur upplevs det bland boende och verksamma i området?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Nordqvist; [2018]
  Nyckelord :brottsförebyggande; kvalitativ; integritet; CCTV; kameraövervakning; trygghetsskapande;

  Sammanfattning : Södra Sofielund/Seved är ett av de särskilt utsatta områdena Polisen har listat i sin rapport om utsatta områden i Sverige. En del i arbetet för att minska brottsligheten och öka tryggheten i området var att installera polisiär kameraövervakning. Detta har varit igång sedan 2015 och pågår fortfarande. LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienter med malnutrition : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Bisan Abdul Hadi; Ermina Bandic; [2018]
  Nyckelord :elderly; knowledge; malnutrition; nurse; nursing home; kunskap; malnutrition; sjuksköterska; särskilt boende; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Malnutrition innebär en obalans mellan näring och energi som går till vävnaderna och det befintliga behovet. Med åldern ändras de fysiologiska funktionerna i kroppen som har en betydelse för intaget av mat och vätska. LÄS MER

 5. 5. Faktorer boenden föredrar i flerbostadshus vad gäller byggnadskvaliteter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anna-Mona Jarallah; [2018]
  Nyckelord :Multi-family houses; residents preferences; architectural quality; Flerbostadshus; boendes preferenser; arkitektonisk kvalitet;

  Sammanfattning : Studien utgör ett kandidatarbete som syftar till att ta reda frågeställningen om vad boende föredrar för byggnadskvaliteter i flerbostadshus. Utgångspunkten ligger i begreppet arkitektonisk kvalitet och berör aspekter inom funktion och skönhet. LÄS MER