Sökning: "Särskola"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade ordet Särskola.

 1. 1. Dubbla barriärer? : Musiklärares arbete med elever med annat modersmål än svenska i särskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ida Wallmyr; [2021]
  Nyckelord :elever med annat modersmål än svenska; särskola; funktionsnedsättning; utvecklingsstörning; musikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur musiklärare inom grundsärskola och gymnasiesärskola beskriver sitt arbete med elever med annat modersmål än svenska i ämnet musik. Fyra, inom särskola verksamma, musiklärare intervjuades och deras utsagor analyserades enligt fenomenografins regler. LÄS MER

 2. 2. Att undervisa i musik på gymnasiesärskola : en kvalitativ studie om hur musiklärare på gymnasiesärskolor talar om sin planering av musikundervisning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Nathalie Hansen; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Som musiklärarstudent har jag, inom lärarutbildningen, upplevt en brist på undervisning kring metoder och läromedel för elever med behov av stöd samt elever med funktionsvariationer. Utöver detta önskar jag arbeta inom särskola efter avklarad utbildning. LÄS MER

 3. 3. En skola för alla? : En intervjustudie om gråzonselever och inkludering i särskolan.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Johanna Allard; Daniel Kalin; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; gråzonselever; särskola;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om huruvida inkludering sker för elever på gränsen mellan grundskolan och grundsärskolan, och hur inkluderingen av barn i grundsärskolan sker då den delar lokaler med grundskolan. Studien är gjord genom intervjuer med personal på två olika högstadie-grundsärskolor som delar lokaler med grundskolan. LÄS MER

 4. 4. Undervisning med alternativ och kompleterande kommunikation i särskola : En kvalitativ studie med intervjuer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Manuela Jonsson-Holm; [2020]
  Nyckelord :AKK; särskola; lärande; delaktighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Matematiken i skolan-utifrån hur unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och deras vårdnadshavare har upplevt den

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Claudia Karlsson; Marie Ingvarsdotter; [2020]
  Nyckelord :Matematik; Intellektuell funktionsnedsättning; Sociomatematiska normer; Integrering; Inkludering;

  Sammanfattning : I skolans verksamhet ska alla elever få tillgång till undervisning och kunskap utifrån sina förutsättningar och behov. När eleven har en intellektuell funktionsnedsättning krävs en anpassad miljö och ett anpassat material vare sig eleven går i särskola eller som integrerad elev i grundskoleklass. LÄS MER