Sökning: "Säsongsanställda"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet Säsongsanställda.

 1. 1. Arbetsledare dygnet runt : En studie om säsongsanställda arbetsledares upplevelse av rollen som chef

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Gustav Holeby; [2020]
  Nyckelord :Säsongsarbete arbetsledare roll medarbetare chefskap mellanchef övrigt liv balans;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Vem fan är Dennis?" : En kvalitativ studie om butikschefers upplevelser av introduktionsprocessen och socialiseringen av nya medarbetare i en säsongsbetonad bransch

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Emelie Jansson; Fredrik Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Säsongsanställd; introduktion; socialisering; säsongsbetonad bransch;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Introduktion är viktigt för att nyanställd personal ska lära sig arbetsuppgifter och socialiseras in i organisationen. Forskning kring introduktionens utformning är ofta baserad på tillsvidareanställda och därför fokuserar denna undersökning på alternativa anställningsformer. LÄS MER

 3. 3. Hållbar turism : En kvalitativ studie om styrning och förändringsprocesser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hedda Ivarsson; Sofie Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Sustainable tourism; sustainability; control; process of change; instruments; Hållbar turism; hållbarhet; styrning; förändringsprocess; styrmedel;

  Sammanfattning : Turistbranschen är en starkt växande bransch vilken har ökat i omsättning de senaste åren. Hållbarhet har blivit en faktor för verksamheter att ta hänsyn till vilket bidrar till förändrad styrriktning. Det är svårt att styra i en verksamhet med mycket förändringar och säsongspersonal vilka endast jobbar några få veckor om året. LÄS MER

 4. 4. Säsongsanställda i tjänsteföretag: : En kvalitativ studie i hur företag överför servicekultur till säsongsanställda.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jessica Währn; [2018]
  Nyckelord :seasonal employment; internal marketing; service management; service culture; säsongsanställda; intern marknadsföring; service management; servicekultur;

  Sammanfattning : Titel: Säsongsanställda i tjänsteföretag: En kvalitativ studie i hur man överför servicekultur till säsongsanställda. Kurs: Företagsekonomi III - detaljhandel och service management, examensarbete (kandidat) – 15hp - VT18 Syfte och forskningsfrågor: Vad har säsongsanställd servicepersonal för betydelse för ett företag i paketresebranschen och hur kan den interna servicekulturen överföras till de säsongsanställda? Följande delsyften har analyserats och klargjorts: 1. LÄS MER

 5. 5. EN FRISK AVREGLERAD ORGANISATION? - En kvalitativ studie med ett konfliktperspektiv på hur ett friskt serviceföretag hanterar en avreglerad arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Joel Jobring; [2016-09-16]
  Nyckelord :Flexibilitet; Friska företag; Kasam; Konflikt; Säsongsanställning;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att belysa hur ett friskt företag klarar av att förbli fortsatt frisktefter en avreglerande omorganisation. Fokus kommer att ligga på att undersökakonfliktpotential skapad av omorganisationen, samt att ta del av de anställdas upplevelse avförändringar i arbetet vilka kommit med avregleringen. LÄS MER