Sökning: "Säterdalen"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Säterdalen.

 1. 1. Slope processes and strength of material in silt rich ravines in Säterdalen, Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Pontus Westrin; Nils Melin; [2015]
  Nyckelord :Ravine; Silt Ravine; Silt; Cohesion; Shear ring; Shear stress; Angle of repose; LIDAR; Stress; Strength of material; Säterdalen; Raviner; Dalarna; Jord; Silt; Siltravin; Hållfasthet; Kohesion; Lidar;

  Sammanfattning : Slope processes are important to understand if we are to protect fragile environments. Every year slope development in weak soils put nearby infrastructure in risk zones of sliding and ravine erosion takes away field areal from farmers as they grow even larger. LÄS MER

 2. 2. Dalens Ande : ett konstprojekts transformation till en etik- och moralfråga

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Kristina Wikström-Hedman; [2000]
  Nyckelord :etik; konstprojekt; animism; naturmystik; Säter; Säterdalen; Ljusterån; pressetik; estetik; installation; konst; genius loci;

  Sammanfattning : ’Dalens Ande’ är ett kommunalt konstprojekt i Säter. Enligt den ursprungliga planeringen skulle det pågå under tre somrar. Det ingår i hela Säterdalsprojektet, vilket syftar till att lyfta fram en säregen miljö och natur. LÄS MER