Sökning: "Sätra"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet Sätra.

 1. 1. Kurortens besökare i äldre tid : En studie om gästerna vid Sätra Brunn 1796 och 1841

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Gustav Lundin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mötesplats Sätra centrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Josefin Åkerstedt; [2020]
  Nyckelord :Sätra; Stockholm; urban planning; indoor square; public space; metro; co working; library;

  Sammanfattning : Hur fungerar förortscentrumen när världen ständigt moderniseras och fysiska butiker minskar? Hur kan man utveckla de befintliga centrumstrukturerna, och vilka andra typer av funktioner kan man lägga till som skulle kunna vara mer relevanta idag? Med det här projektet har jag velat undersöka hur olika typer offentliga rum och funktioner i en centrumanläggning kan fungera tillsammans, och ge upphov till en ökad trygghetskänsla och skapandet av nya mötesplatser. Platsen för projektet är Sätra som ligger sydväst om Stockholms innerstad. LÄS MER

 3. 3. Miljonprogrammets inflytande på kvinnans upplevda trygghet i staden : En kvalitativ fallstudie på miljonprogramsområdet Sätra, Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Linn Johansson; [2020]
  Nyckelord :Perceived safety; crime prevention through environmental design; the Million Programme; Sätra; feministic city planning; Upplevd trygghet; brottsprevention genom arkitektonisk design; miljonprogrammet; Sätra; feministisk stadsplanering;

  Sammanfattning : Sätra är en stadsdel i Gävle kommun som byggdes under miljonprogrammet. När Sätra byggdes var många av byggnaderna standardiserade för kostnadseffektivitet. Stadsdelen har idag ett rykte med brottsproblematik och otrygga invånare, allra mest kvinnorna. LÄS MER

 4. 4. Morden som sände en chockvåg genom landet : En kvalitativ textanalys och en kvantitativ innehållsanalys om rapportering kring dubbelmordet i Sätra 2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Natalia Julia Czermak; Zamzam Bouraleh; [2020]
  Nyckelord :dubbelmordet i Sätra; kvalitativ analys; kvantitativ innehållsanalys; lokaljournalistik; nyhetsvärdering; rikstäckande;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om ett dubbelmord som inträffade i Stockholmförorten Sätra. Två män i 20-årsåldern hittades mördade i ett källarförråd och nyheten om händelsen skakade om svenska folket. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur rapportering av dubbelmordet såg ut i både lokal- och rikstäckande media. LÄS MER

 5. 5. Värmeverket : - ett ungdomens kulturhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Jonas Bäck; [2019]
  Nyckelord :social sustainability; heating plant; Bredäng; culture house;

  Sammanfattning : Temat för projektet är social hållbarhet, för vilken bostadssegregation har blivit en alltmer kritisk faktor, eftersom vi idag ser hur bostadsområden blir alltmer uppdelade. En uppdelning vilken inte bara är socialekonomisk, som tidigare, utan även etnokulturell. LÄS MER