Sökning: "Sättningar"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Sättningar.

 1. 1. Systemberäkning för långa pålar : En analys av samspelet mellan jordens och pålars styvhet genom friktion i axiell led

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Elias Kazi-Tani; Amaria Kazi-Tani Lindgren; [2019]
  Nyckelord :påle; jord; axiell led; tryckkraft; deformation; FEM; finita elementmetoden; MATLAB; styvhet; fjädrar; friktion; brottgränstillstånd;

  Sammanfattning : Sveriges geologi består mestadels av lös lera vid markytan följt av hård morän och hård berggrund på botten. Lös lera är inte gynnsamt vid grundläggning av konstruktioner pga. sättningar, dessa förhindras genom att påla ned till den hårda grunden. LÄS MER

 2. 2. Värdegrund som styrmekanism : En fallstudie om en kommunförvaltnings värdegrundsarbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Daniel Andersson; Martin Österman; [2019]
  Nyckelord :public value management; social identity theory; core values; organizational values; organizational identification; Arbetspsykologi; värdegrund; tillitsbaserad styrning och ledning; värderingsstyrning; social identitetsteori; kärnvärden; organisatoriska värden; organisationsidentifikation;

  Sammanfattning : En tillitsbaserad styrprincip efterfrågar värderingsdrivna organisationer som kan nyttja organisatoriska värdegrunder som styrmekanismer. Frågeställningar behandlade förhållandet mellan organisatorisk värdegrund i relation till organisationsidentifikation, professionell värdegrund och praktiserad värdegrund. LÄS MER

 3. 3. Settlement calculation for lime/cement column improved clay : Analytical and numerical analyses related to a case study

  Master-uppsats, KTH/Jord- och bergmekanik

  Författare :Hulumtaye Kefyalew Yederulh; [2018]
  Nyckelord :LCC; deep mixing; consolidation settlement; rate of consolidation; numerical analysis; analytical analysis; field measurement.; KC-pelare; djupstabilisering; konsolideringssättningar; konsolideringsgrad; numerisk analys; analytisk analys; fältmätningar;

  Sammanfattning : The dry deep mixing method is widely used to improve a soft clay soil to increase the shear strength as well as to reduce the time for consolidation. It is a mechanical mixing process that makes parts of the soil stiffer than its original strength. It is mainly applicable to soft clay or peat soil. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of Text-Independent and Closed-Set Speaker Identification Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Berk Gedik; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Speaker recognition is the task of recognizing a speaker of a given speech record and it has wide application areas. In this thesis, various machine learning models such as Gaussian Mixture Model (GMM), k-Nearest Neighbor(k-NN) Model and Support Vector Machines (SVM) and feature extraction methods such as Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC) and Linear Predictive Cepstral Coefficients (LPCC) are investigated for the speaker recognition task. LÄS MER

 5. 5. Barn i stjärnfamiljer och deras rätt till sina sociala föräldrar : Om barnets bästa och Dworkins teorier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Erika Sandström; Maria Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Barnets bästa; Dworkin; barn i stjärnfamiljer; sociala föräldrar; rättsfilosofi;

  Sammanfattning : Barn är sårbara och de behöver därför särskilt stöd och skydd. Att barnets bästa är något som ska tas i beaktande vid alla beslut som rör barn finns därför tydligt stadgat i både nationell och internationell rätt. Ett barn kan enligt svensk rätt inte ha fler än två rättsliga föräldrar. LÄS MER