Sökning: "Sättningsskador"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Sättningsskador.

 1. 1. Påbyggnad av flerbostadshus i Umeå : Tillvägagångsätt och möjligheter vid beaktande av markförhållanden för lamellhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Tobias Nilsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The present study addresses storey extensions on apartment buildings within Umeå municipality, mainly focusing on lamella houses. In Umeå, the number of residents is in steady increase. Simultaneously, there is an ambition among local politicians to maintain a moderately small city center. LÄS MER

 2. 2. Åtgärdsplan mot sättningsskador : En allmän jämförelse mellan pålning- och geopolymermetoden.

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Israel Leyton; [2017]
  Nyckelord :Settlement damages; piling; geoplymer metohd; foundation reinforcements; Sättningsskador; pålning; geopolymermetoden; grundförstärkningslösningar;

  Sammanfattning : Efterfrågan av grundförstärkningsarbeten har ökat markant och blir alltmer vanligare runtom i världen. I dagsläget finns ett flertal lösningar till sättningsskador, och likaså även deolika faktorerna som avgör vilken som är lämpligast att använda. LÄS MER

 3. 3. Grundvatteninläckage till Citybanan : En studie av prediktioner, tillstånd och verkligt utfall

  Kandidat-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Bogdan Kourinnoi; [2017]
  Nyckelord :Grundvatten; geohydrologi; tunnel; inläckage; Citybanan;

  Sammanfattning : År 2008 inleddes bygget av den 6 kilometer långa tunneln Citybanan som sträcker sig genom stora delar av centrala Stockholm. Tunneln utgörs till största del av bergtunnlar men även av betongtunnlar på ett antal kortare sträckor. Syftet med tunneln är att avlasta spårtrafiken i Stockholm genom att fördubbla spårkapaciteten. LÄS MER

 4. 4. Tjällossning på våra vägar

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Zorawar Singh Sidhu; Asif Khan; [2015]
  Nyckelord :Frozen ground; Soil frost thawing; Road maintenance; Tjäle; Tjällossning; Vägunderhållning;

  Sammanfattning : Tjällossning är ett stort problem för våra vägar idag och det är något som återkommer varje år. Tjällossning för med sig följder som i sin tur kräver mycket tid och resurser för att kunna återställa dessa vägar till att återigen kunna användas för trafik.Varje år förekommer stora skador på bl.a. LÄS MER

 5. 5. EPS i grund - Värmeledningsförmåga och krypning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial; Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Jonas Sundberg; Robert-Masse Modin; [2012]
  Nyckelord :EPS; EPS- Cellplast; Expanderad polystyren; cellplast; XPS; XPS- Cellplast; Extruderad polystyren; Foamglas; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med projektet är att undersöka vad användandet av EPS - cellplast som isolering i platta på mark kan ha för risker och konsekvenser ur byggnadsfysikaliska - och konstruktions aspekter i ett långtidsperspektiv. Arbetet har fokuserat på minskad isoleringsförmåga av fukt, och sättningsskador som beror på krypning av isoleringsmaterialet. LÄS MER