Sökning: "Sångteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet Sångteknik.

 1. 1. Baskunskaper i sångteknik: Fyra sångpedagoger formulerar sina tankar kring basars sångtekniska utmaningar inom västerländsk konstmusik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Simon Bergström; [2021]
  Nyckelord :Bas röst ; Konstmusik; Sångmetodik; Sångrösten; Sångteknik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Bass Voice; Art Music; Voice Methodology; the Singing Voice; Voice Technique; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studien undersöker vad fyra informanter, som är sångare och sångpedagoger, menar är typiska sångtekniska utmaningar för en bassångare inom den västerländska konstmusiktraditionen, vilka bakomliggande faktorer till dessa sångtekniska utmaningar de menar är vanliga och hur de i arbetet med sina elever tar sig an dessa utmaningar, ofta utifrån personliga erfarenheter på området. Det teoretiska underlaget till studien består av litteratur inom röstfysiologi och akustik, sångteknik och prestationspsykologi. LÄS MER

 2. 2. Kula, locka, lulla, kauka : En studie i vilka metoder sångpedagoger inom svensk folkmusik använder för att lära ut kulning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Lovisa Liljeberg; [2021]
  Nyckelord :Kulning; folksång; sångpedagog; folkmusik; sångteknik; undervisningsmetoder; musik; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vad sångpedagoger inom genren svensk folklig sång har för metod för att lära ut kulning och om det går att använda kulning som ett redskap för att förbättra sångteknik överlag. Kvalitativa intervjuer med tre sångpedagoger som har stor vana att undervisa i kulning ligger till grund för undersökningen. LÄS MER

 3. 3. Ett evighetsarbete - den lärorika resan : en sångerskas kamp med prestationsångest

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Angelica Gliesmann; [2021]
  Nyckelord :prestationsångest; stress; sångerska; mental träning; yoga;

  Sammanfattning : Mitt arbete handlar om att bearbeta den prestationsångest som uppstår vid soloframträdanden genom att utforska olika metoder i förberedelse och övning, samt att få en förståelse för vad som ger bäst resultat. Med hjälp av studier av olika metoder, analys och dokumentation av sång och mental träning, vill jag utveckla självsäkerhet och trygghet i mina framföranden. LÄS MER

 4. 4. Musikundret Billie Eilish: en analys av Billie Eilish musik och produktionsprocesser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Emma Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Billie Eilish; musikaliska aspekter; produktionsanalys; produktionsprocess; musikproduktion.;

  Sammanfattning : Billie Eilish är en artist som slagit igenom stort det senaste året. Hon har vunnit ett flertal priser för sitt arbete och sina produktioner, och är en av världens största artister i skrivande stund. LÄS MER

 5. 5. Från Mozart till Wagner : En lyrisk-dramatisk soprans reflektioner

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Operahögskolan

  Författare :Rebecca Hellbom; [2020]
  Nyckelord :opera; Wagner; Mozart; röst; sång; sopran; röstfack; lyrisk-dramatisk; reflektion; rollgestaltning; sångteknik;

  Sammanfattning : Som lyrisk-dramatisk sopran vet jag att min väg vokalt är längre än de flesta andra röstfacks väg, eftersom rösten behöver mer mognad. Mognad att växa in i sitt röstfack och mognad för att klara av de stora rollerna som väntar. LÄS MER