Sökning: "Sångteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet Sångteknik.

 1. 1. Musikundret Billie Eilish: en analys av Billie Eilish musik och produktionsprocesser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Emma Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Billie Eilish; musikaliska aspekter; produktionsanalys; produktionsprocess; musikproduktion.;

  Sammanfattning : Billie Eilish är en artist som slagit igenom stort det senaste året. Hon har vunnit ett flertal priser för sitt arbete och sina produktioner, och är en av världens största artister i skrivande stund. LÄS MER

 2. 2. Från Mozart till Wagner : En lyrisk-dramatisk soprans reflektioner

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Operahögskolan

  Författare :Rebecca Hellbom; [2020]
  Nyckelord :opera; Wagner; Mozart; röst; sång; sopran; röstfack; lyrisk-dramatisk; reflektion; rollgestaltning; sångteknik;

  Sammanfattning : Som lyrisk-dramatisk sopran vet jag att min väg vokalt är längre än de flesta andra röstfacks väg, eftersom rösten behöver mer mognad. Mognad att växa in i sitt röstfack och mognad för att klara av de stora rollerna som väntar. LÄS MER

 3. 3. Så tuktas en knödel. Tre sångpedagogers syn på tungans funktion i klassisk sång.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Idil Alpsoy; [2020]
  Nyckelord :tunga; tungspänningar; sångteknik; resonans; sångmetodik; utbildningsvetenskap; musikpedagogik tongue; tongue tensions; vocal technique; resonance; vocal pedagogy; educational science; music education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur tre klassiska sångpedagoger på avancerad nivå ser på tungans funktion och hur de diagnostiserar, analyserar och arbetar med oönskade tungspänningar. Ett övergripande syfte är även att undersöka om det går att urskilja ett mönster i sångpedagogernas syn på arbetet med tungan och tungspänningar. LÄS MER

 4. 4. Mer än bara sångteknik : En självstudie i musikalisk- och scenisk gestaltning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Julia Nylander; [2020]
  Nyckelord :musical- and theatrical interpretation; interpretation; design theory; video documen- tation; self study; musical theatre; musikalisk- och scenisk gestaltning; interpretation; designteori; videodokumentat- ion; självstudie; musikal;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar en sångares önskan att belysa och utveckla sina metoder och sin insikt i interpretation och dess betydelse för sång. Det är en självstudie som med hjälp av videoobservation dokumenterat åtta övningstillfällen av en musikallåt. LÄS MER

 5. 5. Samma röst i olika genrer : Hur jag som sångare anpassar min röst efter olika musikaliska genrer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Hanna Gunnars; [2020]
  Nyckelord :sångteknik; genre; andning; stöd; placering; klangbildning; artikulation; munhåla; CCM; klassisk sång; folkmusik; mod;

  Sammanfattning : .... LÄS MER