Sökning: "SöS"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet SöS.

 1. 1. Mapping and Visualisation of the Patient Flow from the Emergency Department to the Gastroenterology Department at Södersjukhuset

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem; KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Quoc Huy Martin Tran; Carl Ronström; [2020]
  Nyckelord :Electronic health record; EHR; TakeCare; Emergency Room; ER; Gastroenterology department; ICD-10; Algorithm; Graphical User Interface; GUI; Södersjukhuset; SöS; Elektronisk journalsystem; TakeCare; Akutmottagningen; Gastroentrologiavdelning; Gastro; ICD-10; Algoritm; Användargränssnitt; GUI; Södersjukhuset; SöS;

  Sammanfattning : The Emergency department at Södersjukhuset currently suffers from very long waiting times. This is partly due to problems within visualisation and mapping of patient data and other information that is fundamental in the handling of patients at the Emergency department. LÄS MER

 2. 2. Incitament för centraliserad hantering av externa serviceavtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Sebastian Björling Nordström; Eric Pruul Trueman; [2018]
  Nyckelord :Södersjukhuset; SÖS; Medical engineering; service agreements; centralization; decentralization; incentive; medical imaging; cardiology; Medusa; LABU12; economics; Södersjukhuset; SÖS; Medicinsk teknik; serviceavtal; centralisering; decentralisering; incitament; bild; kardiologi; Medusa; LABU12; ekonomi;

  Sammanfattning : At the moment there are no guidelines to how external service agreements should be managed and administered at Södersjukhuset. The goal with this report has been to provide Södersjukhuset with supporting arguments to decide if they should centralize the management of service agreements or not. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors användning av symtomskattningsinstrument i palliativ vård

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Margareta Hammarlund; Malin Parsmo; [2017]
  Nyckelord :Symtomskattningsinstrument; Palliativ vård; Sjuksköterska; Enkätstudie;

  Sammanfattning : Symtomlindring är en av den palliativa vårdens hörnstenar. Sjuksköterskan har en central roll i den palliativa vården och kunskapen om symtom och symtomskattning är av största vikt. Det finns forskning som visar att symtomskattning förbättrar patientens symtomlindring. LÄS MER

 4. 4. Kylförsörjning på Södersjukhuset

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Shyar Kadir; Rejwane Dilan; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Södersjukhuset (SÖS) är under om- och nybyggnationer där sjukhuset skall moderniseras och byggas ut för att bemöta kravet från den växande befolkningen. Med ett ökande behov av både primärvård och akutvård i Stockholm är SÖS en viktig del i planeringen med sin centrala position. LÄS MER

 5. 5. En praktisk tillämpning av Balanced Scorecard : En fallstudie på ortoped och kardiologkliniken på Södersjukhuset

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Francis Chamoun; Nasir Abdi Farah; [2009]
  Nyckelord :Hälso- och sjukvården; Södersjukhuset SÖS ; Ortopeden; Kardiologen; Balanced Scorecard BSC ;

  Sammanfattning : .... LÄS MER