Sökning: "Södermalm"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet Södermalm.

 1. 1. Dealing with Data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Agnes Lundberg; [2021]
  Nyckelord :generative design; generative architecture; Grasshopper; experimental design; experimental architecture; data; Södermalm; Masthamnen; museum; data center;

  Sammanfattning : Being an architect means dealing with data. All architectural thinking—whether it is done with pen and paper or the most advanced modeling softwares—starts with data, conveying information about the world, and ultimately outputs data, in the form of drawings or models. Reality is neither the input nor the output. LÄS MER

 2. 2. Managing a Work Environment using Sensor Networks

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mattias Lind; Fredrik Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Embedded Systems; Work Environments; Sensor Networks; Inbyggda System; Arbetsmiljöer; Sensornätverk;

  Sammanfattning : During the last decade sensor networks and Internet of Things have been gaining a lot of attention. One area where it is still fairly unused is to manage work environments. With sensor networks and Internet of Things devices it is possible to measure and control noise levels, air quality and most other aspects of reality. LÄS MER

 3. 3. Gångstråk Södermalm : Södra Götgatan- ett gaturum för de gående

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Transportplanering

  Författare :Alice Hellberg; Eric Wibing; [2021]
  Nyckelord :Stadsplanering; Trafikplanering; Gående; Gågata; Gaturum; Bilfritt; Götgatan; Hållbarhet;

  Sammanfattning : I städer runt om i världen omvandlas körfält och parkeringsplatser till ytor för gående och rekreation. Bilens och vägtrafikens dominans ifrågasätts och människan till fots tillåts ta plats. Gående fyller en avgörande roll i den levande och hållbara staden. LÄS MER

 4. 4. Den växande staden blir mindre grön : en studie om kvarteret Persikan, Södermalm

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Nathalie Gransten; [2021]
  Nyckelord :Förtätning; grönytor; grönstruktur; landskapsarkitektur; stad; stadsplanering;

  Sammanfattning : Andelen grönytor minskar i takt med att städer växer och befolkningen ökar. Detta bidrar till en målkonflikt där staden måste växa för att tillgodose de bostads- och servicebehov som finns, samtidigt som människor behöver värdefulla grönytor i sin närhet för möjligheten till ett fysiskt och psykiskt välmående. LÄS MER

 5. 5. Character - Lövholmen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Victor Johansson; [2020]
  Nyckelord :Lövholmen; Stockholm; character; urban design;

  Sammanfattning : Character - Lövholmen is a thesis-project that started in critic and interest of the planned development in the old industrial area south of Södermalm in Stockholm and have continued as a process-focused project in an attempt to find the character of the area. A process that has been based on four different approaches: Theory - Critic - History - Image working together to find aspects that have shaped the area for over a 100 years of industrial development. LÄS MER