Sökning: "Södermanland"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet Södermanland.

 1. 1. Var figur på sin plats : En studie i landskapets relation till figurtyp och figurantal vid sörmländska hällbildslokaler

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Julia Schulte Koskinen; [2023]
  Nyckelord :Hällbild; hällristning; landskapsarkeologi; bronsålder; GIS; Södermanland; viewshed; bergart; strandlinje;

  Sammanfattning : This paper examines the relationship between the landscape at Bronze Age figurative rock art sites in the province of Södermanland in Sweden with the types of motifs and number of motifs present at the sites. For this purpose, six different properties in the landscape are studied with GIS: Height above sea level, cardinal direction of the slope, distance to the shoreline, cardinal direction to the nearest body of water, visibility of the rock art sites from major waterways and coastline, and type of rock at the site. LÄS MER

 2. 2. Import och förekomst av wapiti (Cervus canadensis) i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :My Hansson; [2022]
  Nyckelord :Cervus canadensis; hybridisering; import; introduktion; reproduktion; taxonomi; wapiti;

  Sammanfattning : En kombination av jaktlagstiftningen under 1700-talets senare hälft, illegal jakt samt befolkningsökning i Sverige resulterade i en minskad population av stora hjortdjur i Sverige. Vid återetableringen under 1800-talet fram till sent 1900-tal fanns intresse av att introducera främmade hjortdjur för att förbättra viltbeståndet, en åtgärd som under denna tid blev allt vanligare världen över. LÄS MER

 3. 3. Mäns våld mot kvinnor : En kvalitativ studie rörande implementeringen av två östsvenska regioners mål kring mäns våld mot kvinnor utifrån nätverk- samt gräsrotsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Derja Mustafa; Björn Hjalmarsson; [2022]
  Nyckelord :Implementering; nätverk; strategier; mäns våld mot kvinnor; jämställdhet; governance; region Västmanland; region Södermanland;

  Sammanfattning : Föreliggande undersökning syftar till att undersöka de regionala implementeringsprocesserna rörande strategierna om mäns våld mot kvinnor i Västmanland respektive Södermanland. Fokus ligger i att identifiera svårigheter, om några, som uppstått samt att delvis jämföra de aktuella länen. LÄS MER

 4. 4. The importance of forest forage resources and a landscape perspective, managing bumblebees (Bombus) in Swedish forest-farmland

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi (INK)

  Författare :Linda Dimrå; [2022]
  Nyckelord :Bombus; Forest; Vaccinium Myrtillus; Landcover change;

  Sammanfattning : The Swedish forest has been transformed during the last hundred years, from semi-open forest of multiple tree species to dense production forest of mainly spruce and pine. This has led to alterations of species composition in the forest floor, reducing coverage of dwarf shrubs like Vaccinium myrtillus (European blueberry). LÄS MER

 5. 5. Minskad försäljning av diklofenak runt Mälaren

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Emma Wanfors; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Diclofenac is an analgesic, antipyretic and anti-inflammatory drug that may have harmful effects on the environment, It has contributed to the death of fish exposed to the substance through discharges into lakes and seas. Even birds, especially vultures, have died after exposure to diclofenac by consuming carcasses that were treated before they died. LÄS MER