Sökning: "Södertälje syrianer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Södertälje syrianer.

 1. 1. "Objudna in över våra generöst öppna gränser" : Den assyriska/syrianska invandringen till Sverige 1975-1982

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Historiska institutionen

  Författare :Malin Forshällen; [2015]
  Nyckelord :Immigration policy; refugee policy; Assyrians Syrians; Södertälje; construction of problems; governmentality; Invandringspolitik; flyktingpolitik; assyrianer syrianer; Södertälje; konstruktion av problem;

  Sammanfattning : This thesis investigates the connection between migration discourses and politics through the assyrian/syrian immigration to Sweden 1975-1982. Using Bacchi’s “What’s the problem (represented to be)?” (WPR) methodology, which is based on Foucault’s theories of governmentality, this thesis investigates how preconceptions of issues forms understanding of them as problems and shapes the possible solutions to the problem concerned. LÄS MER

 2. 2. En redogörelse för uppkomsten av etnonationell identitet ur världssystem teori. - varför och hur de assyeriska/syrianska etnonationella identiteterna skapas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :George Alajehji; [2015]
  Nyckelord :Världssystem; nationalism; etnicitet; diaspora; identitet; socialantropologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen försöker ge en bild om assyrier/syrianers väg till en etnonationell identitet. Assyrier/syrianer är en kristen folkgrupp vars rötter är från Mellanöstern. Dock bor många av medlemmarna i Sverige och är koncentrerade till Södertälje. LÄS MER

 3. 3. Mer än bara fotboll : Om den assyriska/syrianska namnkonflikten på sportsidorna i LT, Sportbladet och DN

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gustav Palm; Nemrud Kurt; [2013]
  Nyckelord :assyrier syrianer; derby; fotboll; medier; identitet; namnkonflikt;

  Sammanfattning : Den etniska minoriteten assyrier/syrianer har två fotbollslag i Södertälje, Assyriska FF och Syrianska FC. Assyrier/syrianer anses vara samma folk men har en intern konflikt om den rätta benämningen på gruppen. När de två falangernas respektive fotbollslag möts i ett derby, skrivs det mycket i tidningarna både före och efter mötet. LÄS MER

 4. 4. Etnisk boendesegregation i Södertälje- En kvalitativ studie om erfarenheter av att bo i Ronna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Kira Karim; Maria Samri; [2013]
  Nyckelord :Residential segregation; Ronna; Assyrians Syrians; social groups - established and outsiders; ethnic boundaries and enclaves; Boendesegregation; Ronna; assyrier syrianer; sociala grupper - etablerade och outsiders; etniska gränser och enklaver;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate segregation from an accommodation perspective. The essay questions how the residents of Ronna feel about their neighborhood and what they think of other people's views of their area. Our purpose is to conduct a qualitative study of whether or not individuals experience residential segregation in Ronna. LÄS MER

 5. 5. Gemenskap mot alla odds : En undersökning om identitet och identitetsförändringar hos medlemmar i den Syrisk-ortodoxa kyrkan i Södertälje.

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Sukru Derin; Ingela Larsson; [2011]
  Nyckelord :identitet; identitetsförändring; syrisk-ortodoxa kyrkan; Södertälje;

  Sammanfattning : Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med människor som tillhör Syrisk - ortodoxa kyrkan och en genomgång av litteraturstudier.Syftet är att genom intervjuer, litteraturunderstudier och våra iakttagelser forska kring identitet och identitetsförändringar hos kyrkans medlemmar. LÄS MER