Sökning: "Södertörn"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet Södertörn.

 1. 1. När livsvärldar möts : En kvalitativ studie om interkulturella frågors plats i pedagogers upplevda verklighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Tina Maud Styve; Tove Fernández; [2019]
  Nyckelord :Daily world; interculturality; Södertörn University; preschool; phenomenology; Livsvärld; interkulturalitet; Södertörns högskola; förskola; fenomenologi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain knowledge about the preschool pedagogue’s perspective, values and way of thinking in terms of interculturality. Furthermore, to then compare this knowledge in relation to Södertörn University intercultural profile. Above this, we want to differentiate what can happen between the two. LÄS MER

 2. 2. Intersubjektivitet och prestigelöshet, intentionalitet och oförutsägbarhet : En fenomenologisk studie av lärarstudenters upplevelse av lärarutbildares undervisning genom interkulturalitet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Lotta Björkman; [2018]
  Nyckelord :Interkulturalitet; undervisning; lärarutbildning; upplevelser; fenomenologi; relationell pedagogik; handlingsteori;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate education students’ experience of interculturality in their own intercultural teacher education at Södertörn University College. The intercultural policy of this education states that interculturality is something that the students shall learn about, for and through. LÄS MER

 3. 3. Tvådimensionell grundvattenmodellering av påverkansområdet inför tunnelkonstruktion i Glömstadalen

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Emelie Johansson; [2018]
  Nyckelord :Groundwater modelling; two-dimensional modelling; tunnels in rock; influence area; SEEP W; Grundvattenmodellering; tvådimensionell modellering; bergtunnlar; påverkansområde; SEEP W;

  Sammanfattning : When building tunnels in rock, an inflow of groundwater is likely induced. Depending on the hydraulic properties of the rock and the surrounding soils, the inflow may cause a decline in the groundwater level above the tunnel line with possible consequences for nearby well facilities or groundwater dependent environments. LÄS MER

 4. 4. Vråkulturens framträdande på Södertörn : En undersökning av relationen mellan senmesolitiska och tidigneolitiska lokaler

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologi

  Författare :Erik Vajking; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Excise taxation to protect our planet: a point of view from students in the global North : A case from Södertörn University, Sweden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Angelique Wallenborg; Amanda Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Flight tax; Swedish excise tax; Anthropogenic climate change; Political Ecology Theory; Environmental economics.;

  Sammanfattning : Background: Flying is a mode of travel used mainly by the wealthier part of the planets’ inhabitants, while it is the poor parts of the world that suffer the consequences from climate change the most. Coping with climate change is one of the largest challenges of the century, especially for low-income developing countries. LÄS MER