Sökning: "Södertörn"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet Södertörn.

 1. 1. “Vad är det viktigaste för barnet?” En kvalitativ studie av hur socialsekreterare beskriver sitt arbete med utformningen av umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emma Hasselqvist; Josefin Åholm; [2022-02-11]
  Nyckelord :familjehemsplacerade barn; socialsekreterare; umgänge; delaktighet; barnets bästa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterare beskriver sitt arbete med utformningen av umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska föräldrar. Studien gjordes genom kvalitativ metod och bestod av intervjuer med sex socialsekreterare som arbetar inom Socialtjänsten på fem olika familjehemsenheter i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Plugg, prekariat och profession : En kvantitativ studie av det journalistiska arbetslivet efter examen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Elvis Enström; Daniel Wyser; [2021]
  Nyckelord :Journalistik; prekariat; professionalisering; Utbildning; Södertörn; Arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Det här är en kandidatuppsats med syftet att undersöka de tidigare journaliststudenternas vid Södertörns högskola etablering på arbetsmarknaden. Det studien fokuserar på är de mest förkommande typerna av arbeten, huruvida en journalistutbildning bidrar till en mer professionaliserad journalistik och även hur dessa alumner upplever arbetsmarknaden med det journalistiska prekariatet som utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Simulering av hydrauliska effekter av biotopvårdande åtgärder i Vitsåns avrinningsområde

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Felix Johansson; [2021]
  Nyckelord :hydrauliska effekter; biotopvårdande åtgärder; Vitsån; simulering; HEC-RAS;

  Sammanfattning : En stor del av Sportfiskarnas arbete handlar om att återställa den ursprungliga morfologin i vattendrag efter påverkan av främst jordbruk. Sådana återställningar kan exempelvis göras genom att återföra rensat material i form av block och sten till vattendragen samt att rätade sträckor återmeandras. LÄS MER

 4. 4. En rumslig analys av den gropkeramiskaboplatsen Kärja på sydöstra Södertörn : Fyndbild, utbytesnätverk och neolitiska skålgropar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för arkeologi och antikens kultur

  Författare :Felicia Malmström; [2021]
  Nyckelord :gropkeramisk kultur; utbytesnätverk; gropkeramiska boplatser; neolitiska skålgropar; stenåldersboplats;

  Sammanfattning : This essay provides an overview of the findings from the Pitted Ware settlement Kärja (RAÄ-nr Västerhaninge 28:1, L-nr L2014:4173) on southeast of Södertörn, East Middle Sweden. The archaeological materials from the settlements are analyzed with anthropological theories regarding kinship and exchanges, combined with a social-constructive perspective of conventional categorizations and chronology. LÄS MER

 5. 5. Runstensvägen mellan Ösmo ochhamnen vid Djursnäs på Södertörn –en bygdeanalys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Arkeologi

  Författare :Anton Jernetz; [2021]
  Nyckelord :Runstensvägen; Södertörn; Vikingatiden; Ösmo; Nynäshamns kommun; Sotholms Härad;

  Sammanfattning : This essay analyses the road Runstensvägen that connects the locality of Ösmo withDjursnäs where, which I argue, there would have been a harbour during the Viking age. Theessay deals with the roads connection to rune stones on the road and nearby, burial groundsfrom different time periods, and the names of nearby farms and plots in order to establish thenecessity and vitality of the road for the nearby settlements. LÄS MER