Sökning: "Södertörns högskola förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade orden Södertörns högskola förskollärare.

 1. 1. Utan tvivel är man inte klok : En vetenskaplig essä där jag uppmärksammar och undersöker tvivlet som jag uppleveri min profession som förskollärare

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Carina Ryberg; [2019]
  Nyckelord :Preschool; practical knowledge; doubts; pedagogical documentation; assessment of children; Förskola; praktisk kunskap; tvivel; pedagogisk dokumentation; bedömning av barn;

  Sammanfattning : Working at preschool is not always easy. Meetings between different people, the ability to weigh and assess situations, analyze documentation, have scientific knowledge and, not least, be able to lead a careful and educational teaching that gives all children the conditions to meet curriculum goals are some of the demands placed on us working in preschool. LÄS MER

 2. 2. Föräldrasamverkan i förskolan : En etnografiskt inspirerad fallstudie baserat på förskollärare-och förskolechefers uttryckta förhållningssätt

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mitra Shahmiri; [2019]
  Nyckelord :samverkan; förskolan; föräldrar; kulturell mångfald;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to show how opportunities for influence and participation through parenting in preschool, where parents have different cultural background than Swedish, is constructed by preschool teachers and preschool directors. The present study is based on a quality approach with semi-structured interviews as a method. LÄS MER

 3. 3. Barns delaktighet och inflytande i förskolan : En undersökande studie om förskollärares arbetssätt kring barns delaktighet och inflytande i projektarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Catherine Nanono; Juanita Klingberg; [2019]
  Nyckelord :preschool; children s influence; children s participation; preschool teachers; power relationship in preschool; förskola; barns inflytande; barns delaktighet; förskollärare; maktrelation i förskola;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how preschool teachers provide young children with the option to participate and influence in project work at preschool. To narrow the scope, we have focused on two main questions in this study. LÄS MER

 4. 4. “Vi är olika med lika värde”: Etniskt mångfald i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare hanterar och talar om barns etniska olikheter under samlingen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hilda Diaz; Maria Taube-Sandelin; [2019]
  Nyckelord :children; preschool; ethnicity; diversity; equal value; circle time; interculturalism; discourse; barn; förskola; etnicitet; mångfald; lika värde; samling; interkulturalitet; diskurs;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to gain knowledge about how preschool teachers talk about the handling of children's ethnic differences circle time. In order to collect data, qualitative interviews with preschool teachers at five different pre-schools in the Stockholm area have been selected. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta individanpassat : - Hur förskollärare arbetar för att möta barns olika behov

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ninorta Manuella Aybar; Sonya Mehdizadeh; [2019]
  Nyckelord :Individual adaptation; socio-cultural perspective; relational perspective; pedagogue; pre-schoolers; Individuell anpassning; sociokulturellt perspektiv; relationellt perspektiv; förskolebarn; pedagoger;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation is to shed a light upon the pedagogues perception concerning individual work method in children group where children require different types of support. The study has two inquiries, how does pedagogues rationalize when it comes to individual based operations and how do pedagogues work to meet the needs of children i reality. LÄS MER