Sökning: "Södertörns högskola förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Södertörns högskola förskollärare.

 1. 1. “Vi gör ju samma som förskollärarna” : Barnskötare och förskollärares syn på yrkesroller i arbetslaget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kelly Söderlind; Madelene Molin; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; barnskötare; yrkesroller; arbetsfördelning; undervisning;

  Sammanfattning : Professional roles in preschool have long been unclear and the child minders and preschool teachers have long had much the same tasks. The following study deals with this area and with the views of the child minders and preschool teachers, we want to find out and highlight their views and what reflects the two professional roles. LÄS MER

 2. 2. När nycklarna sällan passar : En essä om pedagogers villrådighet i mötet med utagerande barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Beatrice Lunnelie; [2020]
  Nyckelord :Approach; relationships; knowledge; affective; externalised behaviors; low-impact approaches; Förhållningssätt; relationer; kunskap; affekt; utagerande beteenden; lågaffektiva metoder;

  Sammanfattning : In this scientific essay I examine three situations in which the common difficulty is how I, as an educator, should respond to a child with challenging behavior. The purpose of this essay is to investigate how different approaches affect children with externalising behavior. LÄS MER

 3. 3. ”Det är ingen som dör om jag inte jobbar med Paw Patrol” : En kvalitativ studie om förskollärares arbete och förhållningssätt i relation till barns intresse för populärkultur

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anna Eskils; Lisa Larsson; [2020]
  Nyckelord :Preschool; popular culture; preschool teachers; childrens interests; curriculum; Förskola; Populärkultur; Förskollärare; Barns intresse; läroplan för förskolan;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate if and how preschool teachers work with and relate to children’s interest in popular culture, what opportunities and challenges they see in using popular culture as an educational tool and what experiences preschool teachers have of parents’ attitudes, with regards to preschoolers' use of and interactions with popular culture. Media and popular culture are a big part of children's life today and the curriculum for preschools (Lpfö 18) emphasizes that we should work with digital tools, as well as dictating that the education should be based on the children's interests, which in our experience is often centered around popular culture. LÄS MER

 4. 4. Utan tvivel är man inte klok : En vetenskaplig essä där jag uppmärksammar och undersöker tvivlet som jag uppleveri min profession som förskollärare

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Carina Ryberg; [2019]
  Nyckelord :Preschool; practical knowledge; doubts; pedagogical documentation; assessment of children; Förskola; praktisk kunskap; tvivel; pedagogisk dokumentation; bedömning av barn;

  Sammanfattning : Working at preschool is not always easy. Meetings between different people, the ability to weigh and assess situations, analyze documentation, have scientific knowledge and, not least, be able to lead a careful and educational teaching that gives all children the conditions to meet curriculum goals are some of the demands placed on us working in preschool. LÄS MER

 5. 5. Föräldrasamverkan i förskolan : En etnografiskt inspirerad fallstudie baserat på förskollärare-och förskolechefers uttryckta förhållningssätt

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Mitra Shahmiri; [2019]
  Nyckelord :samverkan; förskolan; föräldrar; kulturell mångfald;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to show how opportunities for influence and participation through parenting in preschool, where parents have different cultural background than Swedish, is constructed by preschool teachers and preschool directors. The present study is based on a quality approach with semi-structured interviews as a method. LÄS MER