Sökning: "Södertörns högskola lingvistik"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Södertörns högskola lingvistik.

 1. 1. Talets och undertextens olika nyanser : En undersökning av strykningar utav modalitet och uttryck för värderingar i adaptionen från tal till undertext

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Linnea Adolfsson; [2020]
  Nyckelord :Subtitling; Intralingual Subtitling; Agenda; SVT; Corona-pandemic; SystemicFunctional Linguistics; Modality; Valuation; Equivalence; Availability; Information loss; Undertexter; Intralingval undertext; Agenda; SVT; Corona-pandemin; Systemisk- funktionell lingvistik; modalitet; värderingar; ekvivalens; tillgänglighet; informationsbortfall;

  Sammanfattning : The communication regarding the new corona-virus raises questions about availability and plain language. In Sweden, approximately 1.5 million people are in need of this communication through written language due to, inter alia, hearing impairment. LÄS MER

 2. 2. Ett dubbelsidigt mynt – IKEA:s identitet internt och externt : en ideationell studie om IKEA:s betydelseskapande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Emma Vågerö; [2019]
  Nyckelord :Linguistics; ideational metafunction; ideational analysis; systemic functional grammar; identity; IKEA; internal; external; vision; fundamental values; values; advertising; ideal reader; communication; Lingvistik; språkvetenskap; ideationell metafunktion; ideationell analys; systemisk-funktionell grammatik; identitet; IKEA; internt; externt; värdegrund; vision; reklam; modelläsaren; kommunikation;

  Sammanfattning : This study aims to examine how meaning and value is created in IKEA’s internal and external means of communication. I want to see if the values expressed in the internal and external communication tangent. I will additionally inspect how IKEA present themselves depending on whether the recipients are internal coworkers or external customers. LÄS MER

 3. 3. Icke-verbal kommunikation mellan människa och djur i litteratur : En interdisciplinär studie om hur David Wroblewskis The Story of Edgar Sawtelle rekonstruerar förhållandet mellan djuriskhet och funktionshinder

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Linnéa Andreasson; [2018]
  Nyckelord :posthumanism; animal studies; disability studies; posthumanist linguistics; David Wroblewski; Cary Wolfe; anthropocentrism; anthropomorphism; human exceptionalism; posthumanism; djurstudier; funktionshinder-studier; posthumanistisk lingvistik; David Wroblewski; Cary Wolfe; antropocentrism; mänsklig exceptionalism;

  Sammanfattning : In reading The story of Edgar Sawtelle, this essay applies posthuman studies with animal studies and disability studies to analyse how the communication between species occur and how boundaries are expanded. Non-verbal language is closely examined and argued to be just as viable as verbal language in the making of relationships and subjects in literature. LÄS MER

 4. 4. Pre-closing formulations in Meeting Talk : A Study of a Cross-functional Team Meeting at Ericsson in Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Lisa Månsson; [2015]
  Nyckelord :conversation analysis; meeting talk; formulations; pre-closing; leadership; organizational talk; linguistics; konversationsanalys; ledarskap; organisationer; lingvistik;

  Sammanfattning : Meetings are important arenas where institutional roles and relationships are acted out. Conversation analysis, a data-driven qualitative methodology utilized to study naturally occurring talk-in-interaction, was used in this study to uncover the mechanisms behind meeting talk. LÄS MER

 5. 5. "Vad är det här nu? Ännu ett ord?" : En studie av prefixet cis- och normer i samhället

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande; Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Inger Mawle; Jenny Modess; [2015]
  Nyckelord :cis-; trans-; kritisk diskursanalys; innehållsanalys; korpusanalys; normer; språkaktivism; lingvistik; nya ord;

  Sammanfattning : Det finns en allmän uppfattning och en starkt förankrad föreställning om att kön är någonting statiskt som inte kan ifrågasättas eller ändras. Språk kan förmedla och upprätthålla diskriminerande åsikter och vara privilegierande för människor som är bekväma med, och följer rådande normer. LÄS MER