Sökning: "Södra Ölands odlingslandskap"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Södra Ölands odlingslandskap.

 1. 1. Känslor av landskapande : en kvalitativ studie av jordbrukares känslomässiga relationer och drivkrafter i ett världsarv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Tilda Evertson; [2020]
  Nyckelord :Södra Ölands Odlingslandskap; Världsarv; kulturlandskap; jordbrukare; jordbrukande; känslor; drivkrafter; förvaltning; landskapande;

  Sammanfattning : Södra Ölands Odlingslandskap skrevs år 2000 in på UNESCO:s världsarvslista på grund av landskapets unika karaktär då jordbruk format odlingslandskapet under årtusenden. I förvaltningen har jordbrukarna fått en central roll då de i sitt vardagliga bruk skapar och förvaltar odlingslandskapet. LÄS MER

 2. 2. Världsarvet södra Ölands odlingslandskap Det komplexa i att bevara ett levande världsarv, utveckla ett jordbruk, sälja en upplevelse och hantera klimatet i förändring.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ann-Christin Andersson; [2018]
  Nyckelord :climate change; tourism; agriculture; world heritage; Social Sciences;

  Sammanfattning : Eighteen years since the agricultural landscape of southern Öland were inscribed on the World Heritage list, this study aims to investigate the effect on the agriculture that created and are maintaining the World Heritage. Its relation to the tourism and the threats of climate change. LÄS MER

 3. 3. Idén som arv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ulrika Johansson; [2014]
  Nyckelord :kulturarv; levande kulturlandskap; idéarv; förvaltning; Södra Ölands odlingslandskap; Björnlandets nationalpark; Ekskogen på Visingsö;

  Sammanfattning : Det vi väljer att bevara som ett kulturarv baseras på samhällets värderingar och ideal. Kulturarv är ett val och även när det kommer till själva förvaltningen finns flera olika vägar att välja på. LÄS MER

 4. 4. "Se mig, jag är viktig!" : Om skyltar och deras bidrag till tolkning av kulturarv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Cecilia Alm; [2012]
  Nyckelord :kulturarv; informationsskyltar; historiebruk; hermeneutik; Kalmar slott; Eketorps fornborg; Södra Ölands odlingslandskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka hur informationsskyltar bidrar till större förståelse av kulturarv genom att undersöka kontexten samt informationen som ges på skyltarna och hur det genom dessa aspekter skapar perspektiv på platsen. De kulturarv som analyseras är Eketorps fornborg, Kalmar Slott och Södra Ölands odlingslandskap. LÄS MER