Sökning: "Södra Djurgården"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Södra Djurgården.

 1. 1. Kom ut till vattnet! : ett gestaltningsförslag av en strandpromenad längs Skeppsholmsviken på Södra Djurgården i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Svedmyr; [2019]
  Nyckelord :strandpromenad; Skeppsholmsviken; Södra Djurgården; vattenkontakt; rekreation;

  Sammanfattning : Stockholm är en stad uppbyggd av ett skärgårdslandskap där hav och land möts. Mängden vatten och närheten till den är något som värdesätts högt. Människor mår bättre, både psykiskt och fysiskt, i gröna miljöer samt i miljöer med inslag av vatten. LÄS MER

 2. 2. Ett varv på Beckholmen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Klara Stigner; [2013]
  Nyckelord :shipyard; beckholmen; reparation; tower; archipelago; industry; Beckholmen; Varv; Reparationsvarv; Torn; Stor skala; blå; plåt; puts; docka; djurgården; ö; verkstäder; travers; ljus; raster; port; industri;

  Sammanfattning : Reparationsvarv.Beckholmen kan på grund av sin historia anses vara en ofta hänsynslöst behandlad ö. Hänsynslös mot öns natur och egna ordning, för att ständigt fylla ny funktion och nya ändamål. LÄS MER

 3. 3. Walking area with something for everyone : En studiekring besökarnas syn på Södra Djurgården

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Rabia Genc; Kathrina Lopez; [2013]
  Nyckelord :destination; destination development; South Djurgården; destination; destinationsutveckling; Södra Djurgården;

  Sammanfattning : This essay will examine the visitors' view of destination South Djurgården and the impact that tourism provides in them. South Djurgården belongs to Stockholm where the boundary between the southern and northern Djurgården is Djurgårdsbrunnsviken and Djurgårdsbrunnskanalen. LÄS MER

 4. 4. Varv på Beckholmen

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Elsa Sjögren; [2013]
  Nyckelord :Varv; Beckholmen; Stockholm;

  Sammanfattning : Projektet är ett varv på Beckholmen. Funktionen har under arbetets gång varit i fokus, att förstå programmet och verksamheten och att utifrån det skapa en fungerande byggnad. LÄS MER

 5. 5. Ekonomistyrning i Svenska fotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Mathias Loogna; Tomas Kaving; [2006]
  Nyckelord :Economic control; football; Club License; Nonprofit organization; Sportcompany; Ekonomistyrning; Fotboll; Elitlicens; Ideell Förening; Idrottsaktiebolag;

  Sammanfattning : Swedish clubfootball of today involves more money than ever before. This developmentdepends on the higher interest for football in Sweden which generates more revenues fromaudience and TV-contracts, which leads to more money from sponsors and an increasingmarket for selling souvenirs. LÄS MER