Sökning: "Södra Skogsägarna"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Södra Skogsägarna.

 1. 1. Sydsvensk skogsskötselrådgivning i ett förändrat klimat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Elsa Losman; [2021]
  Nyckelord :Klimatförändringar; skogsskötselrådgivning; skogsskador;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna innebär att risker som stormskador, barkborre och skogsbrand kan komma att öka i framtiden. En av skogsägarnas viktigaste rådgivare är inköparen eller skogsinspektorn. I denna studie intervjuades fem tjänstemän från Derome, Södra skogsägarna och Sydved. LÄS MER

 2. 2. Privata enskilda markägares inställning till skogscertifiering : en intervjustudie om fördelar och nackdelar ur ett markägarperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Clara Hernblom; Emma Häggberg; [2021]
  Nyckelord :attityder; FSC; PEFC; attitudes;

  Sammanfattning : Miljömedvetenheten ökar konstant i dagens samhälle. Skogscertifieringar är därmed ett högst relevant ämne på grund av den växande diskussionen om produktionsskogarna och debatten om ett hållbart skogsbruk. LÄS MER

 3. 3. Socioemotionellt Välstånd i Skogsägandet : Värden och beslutsfattande i skogsbruket

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Marie Hammarström Linnér; Madeleine Martinsson; [2020]
  Nyckelord :socioemotional wealth; SEW theory; socioemotional values; forest owners; forest; FIBER; family business; family ownership; private forest owners; decision making process; ownership; socioemotionellt välstånd; SEW; socioemotionella värden; skogsägare; skog; FIBER; familjeföretagande; familjeägande; enskilda privata skogsägare; beslutsfattande; ägande;

  Sammanfattning : Bakgrund: De enskilda privata skogsägarna är en heterogen grupp som har genomgått en förändring under de senaste åren. Olika karaktärsdrag och olika förhållanden till skogen leder till olika värden med ägandet. LÄS MER

 4. 4. Användning av avverkningsentreprenörer vid avverkning av leveransvirke i södra Sverige : en enkätundersökning bland Södra skogsägarnas medlemmar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Emil Johansson; [2020]
  Nyckelord :privata skogsägare; skogsägarförening; avverkningsentreprenörer; leveransvirke; avverkningsuppdrag; skogliga tjänster;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Digitala skogsbruksplanen i den operativa verksamheten : en fallstudie på den digitala skogsplanens roll i den operativa verksamheten samt attityden gentemot verktyget

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Per Eriksson; [2020]
  Nyckelord :skogsekonomisk förening; transformering; effektivisering; delprocesser; resurs- och flödeseffektivitet; forest owners association; digital transformation; efficency; subprocesses; resource and flow efficiency;

  Sammanfattning : I de flesta branscher sker idag ett intensivt arbete med att digitalisera sina verksamheter för att undvika att bli omsprungna av konkurrenter. Inom skogsbranschen sker en rad utvecklingsinsatser som drivs av den starka och historiska effektiviseringskulturen som branschen präglas av. LÄS MER