Sökning: "Södra skogsägarna"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Södra skogsägarna.

 1. 1. En grönare investeringsbedömning : En fallstudie om Södra Skogsägarnas hållbara investeringsbedömning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Josefin Johansson; Ida Aggerstam; [2019]
  Nyckelord :Investments; sustainable investments; the investment process; investment appraisal; integrating sustainability; Investeringar; hållbara investeringar; investeringsprocessen; investeringsbedömning; integrera hållbarhet;

  Sammanfattning : Inledning: Studien har sin utgångspunkt i ett praktisk problem på Södra Skogsägarna angående en upplevd svårighet att bedöma hållbara investeringar. Att göra investeringar med hållbarhetshänsyn har blivit allt vanligare vilket kan bero på den ökade uppmärksamheten kring ämnet. LÄS MER

 2. 2. GROT-skotning med rundvirkesskotare och GROT-skotare, en jämförande studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Daniel Frisch; [2018]
  Nyckelord :grotskotning; ekonomi; produktivitet; klämbanksrede; vinst; kostnad; tidsåtgång; Ponsse;

  Sammanfattning : Skotning av grot (avverkningsrester; grenar och toppar) är vedertaget inom skogs-bruket sedan 1980-talet. Många olika system har genom åren använts för ändamålet, men det saknas en sammanställning av systemen. Dessutom har grotskotningen sedan 2012 minskat i Sverige tack vare alternativa bränslekällor som används i värmeverk. LÄS MER

 3. 3. Efterfrågan av små skogsmaskiner vid gallring i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Filip Jägervall; Bennie Johansson; [2018]
  Nyckelord :Thinning; Forest owner; Forest machine; Demand; Small; Gallring; Skogsägare; Skogsmaskin; Efterfrågan; Små;

  Sammanfattning : Abstract Gallring med små maskiner är märkbart dyrare än med normalstora maskiner. I dagsläget är inte efterfrågan på små maskiner kartlagd, vilket innebär att skogsföretagen inte känner till hur stor del av skogsägarna som vill gallra med små maskiner istället för normalstora maskiner. LÄS MER

 4. 4. Varför väljer skogsägare Södra vid gallring?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Veronica Norberg; [2017]
  Nyckelord :Södra skogsägarna; kundupplevelse; kundstrategi;

  Sammanfattning : This report is a result of a degree projects at Skogsmästarprogrammet in Skinnskatteberg, Swedish University of Agricultural Sciences. The purpose of this report is to get a clear understanding of why forest owners choose Södra at thinning. For a better understanding, twelve forest owners have been interviewed. LÄS MER

 5. 5. Hybridaspens utveckling på skogsmark : en studie av bestånd planterade efter stormen Gudrun

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Elin Anander; [2017]
  Nyckelord :Hybridasp; beståndsutveckling; tillväxt; Götaland; Södra skogsägarna; Södra; dissolvingmassa;

  Sammanfattning : Hybridaspen (Populus tremula x Populs tremuloides) har på grund av dess snabba initiala tillväxt en hög produktionspotential vilket har bekräftats i Södra Sverige, där tillväxtnivåer på 20m3sk per hektar och år under en 25-årig omloppstid har uppmätts. Samtidigt har trädslaget fördelaktiga egenskaper lämpliga till dissolvingmassa, ett massasortiment som nyttjas för vidare tillverkning av textilier, och som idag produceras vid Södra skogsägarnas massabruk i Mörrum. LÄS MER