Sökning: "Sömn sjukhus"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Sömn sjukhus.

 1. 1. Patienters upplevelser av sömn på sjukhus : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emily Eriksson; Erika Erni; [2021]
  Nyckelord :Sleep; nursing care; hospital environment; patients; experience; Sömn; omvårdnad; vårdmiljö; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett grundläggande behov och är väsentlig för människors hälsa. Under sömnen återhämtar sig kroppen. Brist på sömn försämrar läkningsprocessen hos patienter. Trots sömnens betydelse har patienter upplevt olika sömnstörande faktorer på sjukhus. LÄS MER

 2. 2. Faktorer i vårdmiljön som kan påverka patienters sömnkvalitet – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Ljunggren; Linn Nyström; [2021]
  Nyckelord :Care environment; Literature review; Person-centered care; Sleep; Litteraturöversikt; Personcentrerad vård; Sömn; Vårdmiljö.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är inte bara ett grundläggande behov för överlevnad utan ocksåav stor betydelse för hälsa och återhämtning. Vårdmiljön är central för att främjahälsa för patienter inlagda på sjukhus. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av sömn på sjukhus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Lis; Malin Carlsén Romney; [2021]
  Nyckelord :Hospitalization; Inpatients; Sleep; Sleep disorders; Sjukhuspatienter; Sjukhusvistelse; Sömn; Sömnstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund  Sömn är ett grundläggande behov hos människan då det utgör en viktig del av den fysiska och psykiska återhämtningen. En bristande sömn har visat sig kunna ge en rad olika följder, kortsiktiga såväl som långsiktiga. Bland annat kan immunförsvaret påverkas negativt av otillräcklig sömn. LÄS MER

 4. 4. Barns upplevelser av att sova på sjukhus : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Sanna Bark; Emmy Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Sleep; Sleep quality; Inpatient; Child; Adolescent; Sömn; Sömnkvalitet; Slutenvård; Barn; Ungdomar;

  Sammanfattning : Introduktion: Barn på sjukhus får inte tillräckligt med ostörd nattsömn. Sömntiden är kortare, sömnkvaliteten sämre och barn har fler uppvaknanden under natten på sjukhus jämfört med hemma. LÄS MER

 5. 5. Sömnkvalitet hos patienter inlagda på sjukhus : en litteraturöversikt ur patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anitah Kisakye; Eleni Negash; [2021]
  Nyckelord :Patients; Sleep; Sleep quality; Hospital environment; Experience; Patienter; Sömn; Sömnkvalitet; Sjukhusmiljö; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund För människan är sömn ett grundläggande behov och därmed en förutsättning för överlevnad samt för upplevelsen av välbefinnande. Sömn spelar en viktig roll i olika livssituationer och påverkar både mental och fysisk hälsa såväl som immunförsvaret. LÄS MER