Sökning: "Sömnstörningar."

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade ordet Sömnstörningar..

 1. 1. SVENSKA BEHANDLINGS-REKOMMENDATIONER FÖR SÖMNSTÖRNINGAR HOS VUXNA : Analys av skillnader mellan rekommendationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Elin Henriksson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Användning av sömnläkemedel hos vuxna i Sverige- Minskad förskrivning av narkotikaklassade sömnläkemedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för farmaci

  Författare :Nicole Ljungdahl; [2021]
  Nyckelord :sömnläkemedel; vuxna; Sverige; beroende; narkotika; melatonin; propiomazin; register; Z-läkemedel; bensodiazepin;

  Sammanfattning : Sömnstörningar och förskrivning av sömnläkemedel är ett ökande problem i världen och Sverige. Arbetet visar på att prevalensen av användning av sömnläkemedel i Sverige har ökat under åren 2006 till 2019. Från 10,3 % hos kvinnor och 5,9% hos män till 11,1% respektive 6,7 %. LÄS MER

 3. 3. Att främja sömn hos personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Niklas Pihl; Saga Söderberg Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :Healthcare workers; Henderson; Literature review; Nursing Actions; Sleep Disorders.; Henderson; Hälso- och sjukvårdspersonal; Litteraturöversikt; Omvårdnadsåtgärder; Sömnstörningar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom påverkar de kognitiva funktionerna och varje år insjuknar ca 20000–25000 personer i en demenssjukdom. Sömnstörningar är vanliga och drabbar många vuxna men är speciellt påfrestande för personer med en demenssjukdom. Sömnlöshet eller sömnstörningar påverkar livskvaliteten och hälsan på ett negativt sätt. LÄS MER

 4. 4. Skiftarbetets påverkan på allmänsjuksköterskans hälsa : En kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maya Fawaz; Erna Isakovic; [2020]
  Nyckelord :Hälsa; Sjuksköterskor; Skiftarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund Skiftarbete är en nödvändighet inom sjukvården för att arbetet ska bedrivas dygnet runt. Detta medför dock konsekvenser för sjuksköterskans hälsa. Sjuksköterskan har ett ansvar gentemot sig själv och mot patienten att upprätthålla sin hälsa för att kunna ge god vård. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelse av arbetsterapeutiska interventioner vid depression- en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Emmy Berglund; Wilma Krantz; [2020]
  Nyckelord :Egentlig depression; arbetsterapi; psykisk ohälsa; aktivitet;

  Sammanfattning : Depression är en av de största folkhälsosjukdomarna i Sverige och leder vanligtvis till långvarig vård. Symtom vid depression är bland annat nedstämdhet och förlust av intresse eller nöje av aktiviteter som tidigare gett tillfredsställelse, sömnstörningar, nedsatt energi, koncentrationssvårigheter, låg självkänsla samt självmordstankar. LÄS MER