Sökning: "Sörmlands media"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sörmlands media.

  1. 1. Därför funderar mer än hälften av journalisterna på att byta yrke : En kvantitativ och kvalitativ studie av den psykosociala arbetsmiljön på Sörmlands Media

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

    Författare :Caroline Linnakallio; Camilla Pålsson; [2018]
    Nyckelord :Psykisk ohälsa; journalist; arbetsmiljö; kommersialisering; Sörmlands media;

    Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur journalisterna mår psykiskt på sin arbetsplats på Sörmlands media, närmare bestämt Eskilstuna Kuriren (EK), Katrineholms Kuriren (KK) och Södermanlands Nyheter (SN). Att valet föll på Sörmlands media, beror på att vi båda hade vikariat på EK och KK sommaren 2018 och bedömer att dessa redaktioner bedriver lokaljournalistik framgångsrikt trots nedskärningar på redaktionerna. LÄS MER