Sökning: "S Björk"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade orden S Björk.

 1. 1. Matematikappar för förskolan: En analys av de mest populära apparna

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Hanna Björk; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Swedish government has created several strategies for digitalizing and modernizing the Swedish society, with a goal that Sweden should be leading in digital competence. The ministry of Education states that the use of digital learning material should be used when the educator finds it suitable. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsnyheters påverkan på börsbolag beroende på storlek : en kvantitativ studie om hur ESG-nyheter påverkar avkastningen för svenska bolag listade på Large- och Mid cap

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Martin Vibreg; Jakob Björk; [2020]
  Nyckelord :ESG; sustainability; abnormal return; Large cap; Mid cap; event study; stakeholder theory; ESG; hållbarhet; abnormal avkastning; Large cap; Mid cap; eventstudie; aktieägarperspektivet;

  Sammanfattning : Efter att lagen gällande hur upprättandet av en separat hållbarhetsrapportering infördes år 2016, av den svenska regeringen, har hållbarhet blivit en allt viktigare del ur bolagens verksamhet. Vidare har intresset för hållbarhet fått en bredare samsyn inom finanssektorn, där målet är att nå en hållbar utveckling för landet genom att styra mot investeringar som är hållbara på sikt. LÄS MER

 3. 3. Come/post : A Playful Contribution to Rehabilitate Soil

  Master-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Björk Gunnbjörnsdóttir; [2020]
  Nyckelord :design; play; compost; soil; food waste; climate change; consumerism; environmental awareness; food health; circularity; sustainability; hönnun; sjálfbærni; molta; leikur; moltugerð; neysluhyggja; matarsóun; design; kompostering; matavfall; lek; hållbarhet;

  Sammanfattning : In this project I will explore food waste and how we can study and partake in nature’s ecosystem, in our daily lives, using a playful approach. One-third of all food produced in the world is wasted. Our systems encourage consumeristic behaviours and wastefulness, they encourage exponential growth in preference to circularity. LÄS MER

 4. 4. Finns det lämpliga habitat för den vitryggiga hackspetten i Luleå kommun?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Anna Vyöni; [2020]
  Nyckelord :Vitryggig hackspett; lämpligt habitat; optimalområde; Luleå; åtgärder;

  Sammanfattning : På grund av ett ökande modernt skogsbruk där tall och gran har ett högre ekonomiskt värde än lövträd har lövskogarna minskat drastiskt och därmed också den vitryggiga hackspetten (Dendrocopos leucotos). I den här uppsatsen har jag valt att undersöka den vitryggiga hackspettens möjlighet till häckning i Luleå kommun, närmare bestämt om de två områdena som inventerats för uppsatsen utgör lämpligt habitat för arten att häcka i samt vilka åtgärder som bör utföras ifall resultatet förklarar områdena olämpliga. LÄS MER

 5. 5. Finska vinterkriget

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Simon Björk; [2020]
  Nyckelord :Finland; Sovjetunionen; Helsingfors; Kuusinen; Ryti; krig; Karelska näset; Ladoga och fronten;

  Sammanfattning : In this paper, you will be accompanied by a press-historical survey over a three-day period, with three newpapers as the main source. Aftonbladet, Norrskensflamman and Svenska Dagbladet, in my investigation the newspapers have completely different political views. LÄS MER