Sökning: "S-O-R modell"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden S-O-R modell.

 1. 1. Visual Merchandising Online : ur ett konsument- samt företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emma Landin Hellqvist; Michelle Michel; Frida Rinaldo; [2015]
  Nyckelord :Onlinehandel; Visual merchandising online VMO ; Visuell kommunikation; konsumentbeteende; S-O-R modell;

  Sammanfattning : Befintlig litteratur inom visual merchandising online (VMO) indikerar på ökat behov av att utveckla teorier anpassade för VMO. Målet med denna studie är att bidra med uppdaterade teorier och infallsvinklar inom VMO som grundar sig på konsumenters åsikter och beteende. LÄS MER

 2. 2. Online visual merchandising -ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :CECILIA LINGE; SOFIE SVANTESSON; [2014]
  Nyckelord :: E-handel; Online Visual Merchandising; S-O-R-modellen; Konsumentperspektiv;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om modeföretags online visual merchandising ur ett konsumentperspektiv. Vi har undersökt vad konsumenter anser vara viktiga aspekter ur perspektiven miljö, navigering och produktpresentation för att de ska finna en e-handelssida attraktiv. LÄS MER

 3. 3. Måste jag, måste jag, måste jag? – En studie i mäns uppfattning om konsumtion på köpcentrum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Marie Klintberg; Sofhie Lundmark; Karin Christoffersson; [2007]
  Nyckelord :män; konsumtion; köpcentrum; stimulus; organism; respons; servicescape; servuction; emotionell reaktion; kognitiv reaktion; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att med hjälp av fokusgruppsintervjuer med män mellan 25 och 35 år, belysa deras syn på konsumtion på köpcentrum. Vi använder oss av en kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer. Vi utförde tre fokusgrupper där respektive grupp bestod av fyra till fem män mellan 25 och 35 år. LÄS MER