Sökning: "S.M.A.R.T."

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet S.M.A.R.T..

 1. 1. Fläska på eller skära ned? : - om några högstadieelevers tankar kring etik, hållbarhet och köttkonsumtion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Jonatan Thalén; [2018]
  Nyckelord :hem- och konsumentkunskap; dilemman; undervisning;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att ta reda på hur högstadieelever tänker kring en eventuell neddragning av sin köttkonsumtion samt om de upplever att de blir utmanade i skolämnet hem- och konsumentkunskap att göra så. Tre semistrukturerade intervjuer med totalt sju elever har gjorts vartefter det inspelade materialet transkriberats, analyserats och sedan strukturerats i teman. LÄS MER

 2. 2. Att leda genom coaching : en utvärdering av ledarskapsutbildning och dess implementering inom Stora Enso Skog och Stora Enso Bioenergi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Teresa Leifsdotter; [2018]
  Nyckelord :feedback; GROW; S.M.A.R.T.; transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Coachande ledarskap har till syfte att genom en positiv kultur av samarbete skapa effektivitet och hälsa. Stora Enso Skog (SES) och Stora Enso Bioenergi (SEB) har under de senaste åren genomfört projektet Lead Through People (LTP). LÄS MER

 3. 3. Effects of partnering on construction projectsThe cultural, collaborative and contractual aspects

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Evelina Widén; Kristján Ari Úlfarsson; [2014]
  Nyckelord :Partnering; collaboration; construction; procurement;

  Sammanfattning : To meet the challenges created by the increasingly complex and fragmented state of today’sconstruction industry, project actors need to adapt their way of working. The techniques ofadapting to the changing industry are numerous and it can often be difficult to identify theappropriate method. LÄS MER

 4. 4. Meningsskapande processer i hem- och konsumentkunskapsmaterial : En multimodal analys av hur hållbar utveckling gestaltas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sara Nordfors; [2014]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; textanalys; semiotisk multimodal teori; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Studien är skriven inom det utbildningsvetenskapliga området och riktar sig framför allt till personer som är verksamma inom skolan. Syftet med denna studie är att undersöka hur olika bilder av hållbar utveckling skapas i samspelet mellan bild och text i två vanligt förekommande material i hem- och konsumentkunskapsundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Ät S.M.A.R.T. i hem-­‐och konsumentkunskap. : En validering av användandet av materialet Ät S.M.A.R.T.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Elisabeth Embretsén; [2012]
  Nyckelord :verktyg; hållbar utveckling; kunskapsformer; innehållsvaliditet; lärares användning;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur användbart materialet och modellen Ät S.M.A.R. LÄS MER