Sökning: "SAAB Aerosystems"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden SAAB Aerosystems.

 1. 1. Evaluation of a CFD method for estimating aerodynamic loads on external stores on JAS 39 Gripen

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Jakob Öhrman; [2011]
  Nyckelord :aerodynamic loads; CFD; computational fluid dynamics; simulation; aircraft; external stores; scaling; Saab Aerosystems; JAS 39 Gripen; aerodynamik; luftlaster; CFD; numerisk strömningsmekanik; simulering; flygplan; yttre utrustning; skalning; Saab Aerosystems; JAS 39 Gripen;

  Sammanfattning : Loads determination for external stores on fighter aircraft is an important task for manufacturers in ensuring the safe operation of their aircraft. Due to the large number of possible store combinations, wind tunnel tests – the primary approach to obtaining loads data – cannot be performed for all configurations. LÄS MER

 2. 2. Demonstrering av taktil presentation

  Master-uppsats, Linköpings universitetLinköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Hampus Kensing; [2010]
  Nyckelord :Taktil presentation; gränssnitt; väst;

  Sammanfattning : Det finns många Människa – Maskin system där utvecklare gör avkall på en del funktionalitet för att inte riskera att systemets användare överbelamras med information. En användare kan till exempel få så mycket information presenterad via synsinnet att synsinnet inte hinner med, eller information som presenteras via flera sinnen och är motsägelsefull och därför medför att hjärnan gör felaktiga tolkningar av systemets tillstånd. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar och möjligheter vid införandet av ett nytt affärssystem : En fallstudie på Saab Aerosystems

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Erik Hörnberg; Kristopher Brännström; [2010]
  Nyckelord :Informatics; ERP; Challenges; Opportunities; Implementation; Information systems; Informatik; Informationssystem; ERP; Affärssystem; Implementation; Utmaningar; Möjligheter; Saab;

  Sammanfattning : Idag byter många företag ut sina gamla informationssystem mot nya, standardiserade affärssystem. Detta görs för att man ser stora framgångs- och konkurrensfaktorer i att ha ett standardiserat system, att anpassa ett affärssystem mot verksamheten blir dessutom väldigt kostsamt. LÄS MER

 4. 4. Hur leker lika barn bäst? : - Utvecklande av generella riktlinjer vid förhandlingar mellan svenskainköpsavdelningar och tyska leverantörer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Martina Hult; Sara Svenblad; Karin Axelsson; [2010]
  Nyckelord :Negotiation; Germany; Sweden; purchasing; supplier; guidelines; Swedish Trade Council; German-Swedish Chamber of Commerce; SAAB Aerosystems; Toyota Material Handling Europe; Scania; Förhandling; Tyskland; Sverige; inköp; leverantör; riktlinjer; Exportrådet; Tysk-Svenska Handelskammaren; SAAB Aerosystems; Toyota Material Handling Europe; Scania.;

  Sammanfattning : Titel: Hur leker lika barn bäst? – Utvecklande av generella riktlinjer vid förhandlingar mellansvenska inköpsavdelningar och tyska leverantörerFörfattare: Karin Axelsson, Martina Hult och Sara SvenbladHandledare: Lisa MelanderBAKGRUND: Många studier har bedrivits om förhandlingsmönster, och på senare tid äveninternationella sådana. Detta på grund av internationaliseringen som ägt rum under de senasteårtiondena. LÄS MER

 5. 5. Design and Validation of Configurable Filter for JAS 39 Gripen Mission Planning Data

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Per Flodin; [2009]
  Nyckelord :dynamic data configurable filter design patterns validation XML XSLT JAS 39 Gripen;

  Sammanfattning : Saab Aerosystems, a part of Saab AB, has the overall responsibility for the development of the fourth generation fighter aircraft JAS 39 Gripen. When planning a mission for one or more aircrafts, a computer program called Mission Support System is used. Some of the data from the planning is then transferred to the actual aircraft. LÄS MER