Sökning: "SAAB"

Visar resultat 1 - 5 av 607 uppsatser innehållade ordet SAAB.

 1. 1. Utvärderingsprogram för radomer

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Olov Eklund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 1930-talet utvecklades RADAR (Radio Detection and Ranging) av många länder samtidigt och oberoende av varandra. Radarn utvecklades för att kunna upptäcka fientliga objekt, till exempel flygplan. Ett problem var att radarantennen utsätts för väder, vind och andra miljörelaterade påfrestningar. LÄS MER

 2. 2. Pulse Repetition Interval Modulation Classification using Machine Learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Eric Norgren; [2019]
  Nyckelord :machine learning; radar; radar pulses; radar signals; pulseradar; pulse repetition interval; modulation; classification; LSTM; long short term memory; feature extraction; saab; ai; artifical intelligence; radar warning receiver; rwr; neural network; maskininlärning; radar; radarpulser; radar signaler; pulsradar; pulsrepetitionsintervall; modulationstyp; modulering; klassificering; LSTM; long short term memory; särdrag; saab; ai; artificiell intelligens; radarvarnare; rwr; neuralt nätverk;

  Sammanfattning : Radar signals are used for estimating location, speed and direction of an object. Some radars emit pulses, while others emit a continuous wave. Both types of radars emit signals according to some pattern; a pulse radar, for example, emits pulses with a specific time interval between pulses. LÄS MER

 3. 3. Feasibility of an Electrically Tuneable EMC Susceptibility Antenna for 26-150 MHz

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Lucas Svensson; Gustaf Ljungné; [2019]
  Nyckelord :EMC; tuneable; antenna; low frequency; susceptibility; electromagnetic compatibility; immunity; testing; 26-150 MHz; changing size; EZNEC; SAAB; tuned antenna; anechoic chamber;

  Sammanfattning : Electromagnetic compatibility (EMC) is an essential part in today’s society and there are more products around us that emit electromagnetic waves than ever before. To make sure that all these products function properly under all circumstances EMC testing is needed. One test that is conducted is radiated immunity testing. LÄS MER

 4. 4. Arbetare i kristider - En kvantitativ bildanalys av arbetares gestaltning under Saabkonkursen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellen Ståhlgren; Emelie Meyers; Filippa Höglund; [2018-09-07]
  Nyckelord :arbetarklass; Saab; gestaltning; elitpersoner; elitcentrering; medier; bildanalys; working class; Saab; framing; elites; elite centralization; media; image analysis;

  Sammanfattning : When the automobile company Saab applied for bankruptcy in December 2011 three thousandworkers lost their job and income. It was a big disaster for the Swedish town Trollhättan wherethe unemployment numbers doubled overnight.The crisis and bankruptcy was big news in Sweden. LÄS MER

 5. 5. The challenges of Strategic Risk Management

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Lesser; Johannes Berghult; [2018-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Managing risk has always been a vital ingredient to successful companies and canbe seen as a competitive advantage if managed right. Of the various types of risks,strategic risks have historically caused 86 percent of companies' signi cant losses inmarket value, while only 6 percent of risk management auditor time are spent onthat type of risk. LÄS MER