Sökning: "SAE HKP 10B"

Hittade 1 uppsats innehållade orden SAE HKP 10B.

  1. 1. Helikopterlogistik i Afghanistan : en teoriprövande studie

    Magister-uppsats, Försvarshögskolan

    Författare :Markus Åhlund; [2019]
    Nyckelord :logistik; Moshe Kress; MEDEVAC; SAE HKP 10B; ISAF.;

    Sammanfattning : Under perioden 2011-2013 opererade det svenska helikopterförbandet Swedish Air Element Helikopter 10B på Camp Marmal i Afghanistan i syfte att utgöra sjuktransportresurs för Regional Command North inom ramen för ISAF (International Security Assistance Force). Förbandet bidrog till sjuktransportförmåga med helikopter i norra Afghanistan tillsammans med amerikanska, tyska och norska helikopterförband. LÄS MER