Sökning: "SAMHÄLLSVETENSKAP"

Visar resultat 1 - 5 av 5245 uppsatser innehållade ordet SAMHÄLLSVETENSKAP.

 1. 1. Om vattnet kunde tala. En kulturgeografisk studie om sociala dimensioner av dricksvattenhantering med en ingång i klimatförändringar och tvärvetenskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Gustav Antonsson; Alice Stenfelt; [2021-06-24]
  Nyckelord :drinking water management; water management; climate change; varying precipitation; interdisciplinary approach; sustainability science; sustainable development; Sweden;

  Sammanfattning : Drinking water management involves several actors from different occupations from different disciplines over several scales within the Swedish public sector. It also involves individual consumers within continuously growing societies. In addition to this, today's raw water revenues face growing challenges as a consequence of climate change. LÄS MER

 2. 2. En studie om personer med synnedsättning ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Erica Bergqvist; [2021]
  Nyckelord :visual impairment; gender; treatment; differently; environment;

  Sammanfattning : The purpose of my study is to investigate the treatment of individuals with a visual impairment in their work and studies based on constructs of femininity and masculinity. The method used in this study is qualitative, and it is a study based on interviews in which 7 informants with a visual impairment who have been interviewed as it is their perceived experiences that are the focus area of the study. LÄS MER

 3. 3. Lärares bemötande avancerad läsares behov i årskurs 1 : En kvalitativ studie om identifiering, bemötande och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emmah Nordström; [2021]
  Nyckelord :avancerade läsare; årskurs 1; särskilt begåvade elever; läsundervisning; motivation; identifiering; differentierad undervisning; Pedagogiskt ABC.;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från hermeneutiken samt det sociokulturella och undersöker hur verksamma lärare bemöter behoven hos de avancerade läsarna i årskurs 1 samt hur lärarna arbetar med identifiering och motivation med dessa elever. Avancerade läsare avser i denna studie tidiga läsare samt särskilt begåvade och talangfulla läsare. LÄS MER

 4. 4. Grooming under covid-19 pandemin i Sverige : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hultgren; Sandra Nilsson Cederborg; [2021]
  Nyckelord :grooming; internet; covid-19; sexual exploitation; children; routine activity theory; cyber-lifestyle routine activity theory;

  Sammanfattning : Grooming is an internet based crime that affects children over the world, and during the covid-19 pandemic, children have been disproportionately affected and in specific risk for becoming targeted. While Sweden's covid-19 strategy differs from other countries in Europe and the rest of the world, since there has not been a national “lock-down”, however, schools have temporarily implemented distance. LÄS MER

 5. 5. Transformativt ledarskap : En studie om unga vuxnas upplevelser av transformativt ledarskap hos chefer inom näringslivet och idrottsledare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Wallenberg; [2021]
  Nyckelord :Transformativt ledarskap; chefskap; idrottsledarskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the extent of which transformative leadership is perceived by the respondents in sport leadership respectively managers. Previous studies have shown that managers have a lot to learn from sports leaders and that there are also similarities and differences between the different forms of leadership. LÄS MER