Sökning: "SAMR digitalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden SAMR digitalisering.

 1. 1. Loops – en digital lärplattform med möjlighet till kreativ interaktiv pedagogik i undervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Hanna Tammi; [2021-09-09]
  Nyckelord :TPACK; TAM; SAMR digitalisering; digital lärplattform digitala läromedel; digitala verktyg; digitala lärresurser; digital didaktisk design; digital kompetens;

  Sammanfattning : I och med den allt snabbare digitaliseringstakten i Sveriges skolor behövs en tydligare uppföljning av hur förändringarna påverkar flera faktorer. Generellt behöver det bli tydligare hur lärarna använder de digitala resurser som ställs till förfogande och hur de upplever de förändringar som digitaliseringen innebär. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg på fritidshemmet : En kvalitativ studie om möjligheter och utmaningar med digitala verktyg för språkutveckling på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Johannes Erlandsson; Ismet Shehu; [2021]
  Nyckelord :Digitization; digital competence; digital tools; after-school centers; after-school center teachers The SAMR model and language development; Digitalisering; digital kompetens; digitala verktyg; fritidshem; fritidshemslärare SAMR-modellen och språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få svar på hur digitala verktyg används på fritidshemmet, hur fritidshemslärare ser på digitaliseringen inom fritidshemmet samt vilka utmaningar och möjligheter de ser med digitala verktyg för språkutveckling. Vi har använt en kvalitativ studie och som analysverktyg har vi använt Puenteduras (2013) SAMR-modell. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering i ämnet bild : En studie av högstadielärares vision och förutsättningar för integrering av digitala tekniker i bildundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Joseph Davey; [2020]
  Nyckelord :Art teaching; secondary school; ICT; digitalisation; digital tools; SAMR model; TPACK model.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how secondary school art teachers wish to use Information Communication Technology (ICT) in their lessons, what their circumstances are, and finally, what is important for a successful integration of ICT in art teaching.This qualitative study is based on three semi-structured interviews with secondary schoolart teachers. LÄS MER

 4. 4. Geometriundervisning med digitala verktyg, årskurs 7 – 9 : En studie kring högstadielärares syn på användning av digitala verktyg i geometriundervisning och dess påverkan på elevers lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Rasha Altoumaimi; Abir Om Ezzine; [2020]
  Nyckelord :digitization; geometry teaching; orchestration; SAMR; digital tools; mathematics teaching; mathematics didactics; Primary School; digitalisering; geometriundervisning; orkestrering; SAMR; digitala verktyg; matematikundervisning; matematikdidaktik; grundskolan;

  Sammanfattning : Implementering av digitala verktyg har haft inverkan på hur lärare väljer att undervisa i matematikklassrummet de senaste åren. Därför som blivande matematiklärare blir det intressant att undersöka hur lärare ser på hur digitala verktyg påverkar den egna undervisningen och elevernas lärande samt undersöka lärares val av undervisningsmetoder i geometriämnet när användningen av digitala hjälpmedel står i fokus. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering i fritidshemmet : Fritidslärares resonemang om användningen av digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Gramaglia; Madelene Hed; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; Digitala verktyg; Fritidshem; Fritidslärare; SAMR-modellen; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra hur fritidslärare resonerar kring användningen av digitala verktyg i fritidshemmet. För att undersöka detta har sex fritidslärare intervjuats där de delar med sig av deras syn på användningen av digitala verktyg, hur de använder dem i verksamheten, vad de ser för möjligheter och utmaningar. LÄS MER