Sökning: "SANDRA BJÖRKGREN"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden SANDRA BJÖRKGREN.

 1. 1. Unga entreprenörers syn på ledarskapsrollen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Julia Andersson; Sandra Björkgren; [2011]
  Nyckelord :ung entreprenör; ledarskap; ledarskapsteorier; ledarskapsrollen;

  Sammanfattning : Trots att 40-talisterna går i pension har dagens unga chefer svårt att ta sig ut i arbetslivet med ledarskap som inriktning eftersom företagen efterfrågar personer med erfarenhet. Det är svårt att hävda sig för de unga cheferna trots att många har gått i pension. Forskning visar att entreprenörer mår bättre än anställda på företag. LÄS MER

 2. 2. Hur utformar vi en hållbar affärsplan?

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :SANDRA BJÖRKGREN; ANNA SILFVERSTEN NORDIN; [2010]
  Nyckelord :business plan; business concept; marketing plan; the competition; marketing mix; risk analysis;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att skapa en affärsplan och utveckla vår affärsidé som från början var att sälja herrkläder i ett lägre prissegment till killar mellan 18-30 år på den svenska marknaden. Våra problemformuleringar är; Hur utformar vi en hållbar affärsplan? Hur skapar vi en affärsidé för vårt valda koncept? Hur ska erbjudandet utformas och vilka delar bör ingå för att nå potentiella konsumenter?Vi har studerat olika källor där exempel på affärsplaner och vad de innehåller tagits upp, vi har även genom personliga möten på Drivhuset i Borås fått hjälp av projektledaren Linn Johansson att utveckla vårt koncept och affärsplan. LÄS MER