Sökning: "SAP ERP system"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden SAP ERP system.

 1. 1. Examine .NET Core as a development platform for Monitor ERP System AB

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Viktor Rosvall; [2020]
  Nyckelord :.NET Core; .NET Framework; Large codebase; Migration; Monitor ERP System AB; Port;

  Sammanfattning : The objective of this study has been to examine the portability of Moni- tor ERP System AB’s existing .NET Framework codebase to .NET Core. The study has been conducted by examining the portability of Monitor’s projects by using Microsoft’s . LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av Användbarhet inom ERP Affärssystem med SAP Fiori

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Milad Taba Tabaei Ranjbar; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today’s Enterprise Resource Planning (ERP) system’s Graphical User Interface (GUI) within SAP:s wide range of products requires great understanding and many years of experience until the end-user is able to comfortably navigate throughout the whole system and utilize its functionality. This introduces several problems within the user-experience field and has to be handled with the utmost respect in order to reduce educational costs, enhance data validity, increase user satisfaction and make it accessible and easy to use for everyone, through various different types of methods used within the User Experience field of studies such as interviews and observations with several companies. LÄS MER

 3. 3. Produktionsutveckling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :John Alvén; Malin Fröström; [2018]
  Nyckelord :Lean Production; Key Performance Indicators; Produktionslayout; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : At the Volvo Construction Equipment site in Braås, different kinds of articulated haulers are being produced. The production is in the forefront of its kind but one of the sections of the production has not seen any changes in many years. LÄS MER

 4. 4. Continuous Event Log Extraction for Process Mining

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Henny Selig; [2017]
  Nyckelord :Process Mining; Event Log; Data Convergence and Divergence; Continuous Log Extraction; Case Identification; Process Mining; händelselogg; Data Convergence; Data Divergence; Kontinuerlig loggextraktion; Typfallsidentifiering;

  Sammanfattning : Process mining is the application of data science technologies on transactional business data to identify or monitor processes within an organization. The analyzed data often originates from process-unaware enterprise software, e.g. Enterprise Resource Planning (ERP) systems. LÄS MER

 5. 5. Det oanvända verktyget SAP BI

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Dennis Bratt; [2017]
  Nyckelord :Business intelligence BI ; SAP BI; Business intelligence BI ; SAP BI; Icke experter; Acceptans av BI2;

  Sammanfattning : Informationssystem är något som företag använder för att bättre hantera i stort sätt allaaspekter av verksamheten. Företag investerar stora summor pengar på nya system samtutveckling av befintliga system i en strävan efter bättre konkurrenskraft. LÄS MER