Sökning: "SAQ-A30"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet SAQ-A30.

  1. 1. Mönsterseparation och mönsterkomplettering av sociala stimuli

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Pierre Klintefors; Sofia Flemark; [2018]
    Nyckelord :minne; mönsterseparation; mönsterkomplettering; övergeneralisering; blick; sociala stimuli; BPS-O; depression; BDI; social ångest; SAQ-A30; Social Sciences;

    Sammanfattning : Vårt långtidsminne har en avgörande roll i våra liv. Det ligger till grund för vår uppfattning av det som har hänt, det som händer just nu och det som kommer hända i framtiden. LÄS MER