Sökning: "SAS"

Visar resultat 1 - 5 av 344 uppsatser innehållade ordet SAS.

 1. 1. Chefers upplevelser av sin egen och medarbetarnas välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sas Futoun; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Majoriteten av forskning på området ledarskap i arbetslivet har fokuserat på ledaregenskaper och chefernas betydelse för de anställdas välbefinnande utifrån medarbetarnas skattning. Föreliggande studie vänder på perspektivet och undersöker hur chefer upplever att deras välbefinnande och emotionella self-efficacy påverkas av medarbetarnas arbetsengagemang och känslomässiga utmattning. LÄS MER

 2. 2. 2000 år gamla principer för specialoperationer : redo för teori eller för pension?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Erik Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Specialoperationer; Adam Leong Kok Wey; Sun Tzu; Sextus Julius Frontinius; Operation Prelim; Operation Deadstick;

  Sammanfattning : Special operations are those operations that conventional units are not considered capable of preforming. Although the importance of special operations has increased, there are limited theories about these operations. Furthermore, the theories that do exist are considered too low empirically tested. LÄS MER

 3. 3. Smaksättning av vegetabilisk yoghurt på Vicia faba

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Ellen Landström; [2022]
  Nyckelord :Vicia faba; åkerböna; bondböna; yoghurt; vegetabiliskt; smaksättning; närproducerat; proteinskifte;

  Sammanfattning : En övergång från animaliska till vegetabiliska proteiner är en attraktiv strategi för att förbättra livsmedelsproduktionen samt minska belastningen på miljön. Bondöna (Vicia faba) är en lämplig proteingröda att odla i Sverige vilket skulle gynna det svenska jordbruket samt var gynnsamt då trenden i samhället just nu är ett intresse för närproducerat. LÄS MER

 4. 4. Förhandsavtal vid nyproducerade bostadsrätter. Särskilt om formkrav, ogiltighet och frånträde

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Binh Tran; [2021-04-22]
  Nyckelord :Bostadsrättslagen; Bostadsrättsförening; Byggmästarbildad bostadsrättsförening; Bostadsrätt; Bokningsavtal; Förhandsavtal; Förhandstecknare; Kamelianfallet; Nyproduktion; Nyproducerade bostadsrätter; SAS-principen; Tillträde; Upplåtelseavtal;

  Sammanfattning : Vid nyproduktion av bostadsrätter används förhandsavtal som är villkorade formkrav. Dessa avtal ingås med en byggmästarbildad bostadsrättsförening. En byggmästarbildad bostadsrättsförening är en bostadsrättsförening som bildas av ett byggföretag enbart för att uppföra nyproduktionen. LÄS MER

 5. 5. Silage quality of grass and red clover-dominated forages as affected by particle size and additive, when ensiled at different dry-matter concentrations

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Malin Hamberg; [2021]
  Nyckelord :additive content; dry matter; particle size; silage quality;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka effekterna av partikelstorlek samt typ och dosering av kemiska tillsatser på ensilagekvalitet och lagringsstabilitet hos klöverdominerat ensilage och gräsensilage vid två torrsubstans (TS)-halter. Partikelstorlekarna var ca 24 cm för långt ensilage och ca 5 cm för hackat ensilage. LÄS MER