Sökning: "SAS"

Visar resultat 1 - 5 av 359 uppsatser innehållade ordet SAS.

 1. 1. Påverkan av tid och temperatur vid analys av pH i träckprov från häst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Olivia Ahlstedt; Martina Löfgren; [2023]
  Nyckelord :ekvint; fecesprov; mag-tarmhälsa; metodstudie; pH; provförvaring; provhantering;

  Sammanfattning : Mätning av pH i träck är vanligt förekommande i vetenskapliga artiklar om nutrition och magtarmhälsa på häst. Metoderna för mätning av fekalt pH som beskrivs i litteraturen varierar mellan olika studier vilket gör att det finns en efterfrågan av ett mer standardiserat protokoll för mätning av fekalt pH. LÄS MER

 2. 2. Evaluating Security Mechanisms of Substation Automation Systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ziyang Zhou; [2023]
  Nyckelord :Substation automation system; Threat modeling; Meta attack language; Stationsautomationssystem; Hotmodellering; Meta attack language;

  Sammanfattning : Substations are important components for transforming voltage and distributing power in electrical infrastructure. Modern substations are usually automated by substation automation systems, which offload the work of operators and reduce potential human error. LÄS MER

 3. 3. An Analysis of Airline Common-use Check-in Operations at Arlanda Airport

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Victor Fernandez; Imad Salem; [2023]
  Nyckelord :Check-in; allocation problem; common-use; airline; airport; passenger flow; ground handling operations;

  Sammanfattning : This thesis is a simulation study aimed to improve the common-use check-in process at SAS Ground Handling operating at Arlanda Airport. The study sought to determine how to design the common-use check-in to minimize waiting times, reduce resource use, and increase the share of passengers checked in within service level targets. LÄS MER

 4. 4. How to Make a Narrative Fly?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Kevin Fritz; [2023]
  Nyckelord :Brand legitimacy; discursive theory; lexical choices; semiotic resources; narrative; multimodal critical discourse analysis; SAS; storytelling; strategic communication; digital media; Social Sciences;

  Sammanfattning : The airline industry has been heavily affected by crises that have occurred in the last years. By using the theory of brand legitimacy and storytelling, a multimodal critical discourse analysis was conducted. 2020 is a year by many seen as a paradigm shift, due to the Covid-19 pandemic. LÄS MER

 5. 5. Pre-restructuring Capital Structures, Financial Restructurings and Recovery Prospects: Assessment of Their Interdependence

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Andrea Salamini; [2023]
  Nyckelord :Restructuring; Distress; Chapter 11;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse whether financial restructurings produce improvements in the performances of distressed businesses, and whether pre-restructuring capital structures have any influence on the recovery prospects of the restructured businesses. This work is split into two main sections. LÄS MER