Sökning: "SBAR"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet SBAR.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av överrapportering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Clara Josefsson; Hanna Frick; [2020-08-05]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Kommunikation; Patientsäkerhet; Överrapportering; SBAR; Miljö.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intermediärvårdsavdelningar har införts som en nivå i vårdkedjan med syftet attgöra övergången från intensivvård till vårdavdelning säkrare för patienterna. Genom korrektinformationsutbyte vid överrapportering ökar patientsäkerheten samtidigt som risken föroönskade vårdskador minskar. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av överrapportering mellan ambulanssjuksköterska och sjuksköterska på akutmottagning : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Andersson; Carolina Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :communication; emergency department; handoff; handover; nurse; patient; prehospital; Akutmottagning; kommunikation; patient; prehospitalt; sjuksköterska; överrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det förekommer brister i överrapportering från ambulanssjuksköterska till sjuksköterska på akutmottagning, vilket kan leda till negativa konsekvenser för patienten. Överrapportering är en stor riskfaktor inom vården, vårdskador hade kunnat undvikas genom informativ överrapportering. LÄS MER

 3. 3. KUNSKAP OM KOMMUNIKATIONSVERKTYGET SBAR

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Djäknegård; Emma Pallman; [2020]
  Nyckelord :Communication; literature review; patient safety; nurses.; Kommunikation; litteraturöversikt; patientsäkerhet; sjuksköterskorna.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan ansvarar för mycket information över många patienter. Det är av stor vikt att informationen blir korrekt, utan misstolkningar och kommunikationsfel. Sjuksköterskan har krav att kunna göra bedömningar och rapportera snabbt och effektivt. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelse av överrapporteringens betydelse för patientsäkerheten : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lila D' Guiglia Bugueno Fuica; Peter Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Överrapportering; SBAR; Sjuksköterskans upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Syftet med överrapportering är att genom kommunikation förmedla viktig och relevant information om patienten. Överrapportering sker mellan enheter, yrkesgrupper och vårdgivare inom sjukvården, att den är strukturerad och tydlig är viktigt för patientsäkerheten. LÄS MER

 5. 5. SBAR främjar informationsöverföringen ur sjuksköterskans perspektiv : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Gunilla Rydin; [2020]
  Nyckelord :Nurses; nursing; SBAR; Situation- Background- Assessment- Recommendation; Sjuksköterskor; omvårdnad; SBAR;

  Sammanfattning : Deficiency in the nurse's communication when transferring information can lead to serious consequences for the patient. It is often in transition between different teams or nursing units that deficiencies arise in the transfer of information, but the results of deficiencies can also arise throughout the care chain. LÄS MER